Zmarł o. Jan Piekarski - kapłan kochany przez wielu Polaków w Rzymie - Nasz Swiat
25
N, wrzesień

Wiadomości

Rzym - wczoraj 22 października w Szpitalu Wolskim w Warszawie w wieku 88 lat zmarł ojciec Jan Piekarski, znany i kochany przez wielu Polaków we Włoszech.

Ks. Piekarski sprawował swoją posługę kapłańską w Wiecznym Rzymie przez 36 lat.

Pracował w Rzymie w latach 1971-2007, gdzie pełnił funkcję prokuratora misji zagranicznych, wicerektora i ekonoma domu generalnego. Był również duszpasterzem sióstr zakonnych oraz przewodnikiem i opiekunem pielgrzymów.

O. Jan Piekarski – urodził się 16 X 1924 r. w Krakowie. Profesję zakonną złożył 2 II 1941 r. Święcenia kapłańskie przyjął 17 IV 1949 r. Pracował w Bardzie Śląskim i Wrocławiu, następnie pełnił funkcję ekonoma Prowincji najpierw w Krakowie, później w Warszawie. W latach 1965-1969 pełnił urząd prowincjała.

Za jego kadencji utworzono dom zakonny w Lubaszowej oraz otwarto dom wypoczynkowy w Rowach. W 1971 wyjechał do Włoch. Po powrocie do Polski w 2007 roku zamieszkał w Warszawie, we wspólnocie domu zakonnego w Warszawie przy ul. Karolkowej.

Przeżył 88 lat – w Zgromadzeniu Redemptorystów 71 lat, a w kapłaństwie 63 lata.

oprac. D.W.

na podst. http://www.redemptor.pl/