Wiadomości - Nasz Swiat
18
So, wrzesień

W związku z licznymi nieporozumieniami pomiędzy pasażerami i obsługą lotnisk dotyczącymi rozmiarów bagażu podręcznego Iata - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych chce wprowadzić jednolity standard dla ich wielkości – walizki o tych samych rozmiarach mają być akceptowane przez 260 wiodących przewoźników.

IATA ustaliła, że minimalne wymiary bagażu podręcznego powinny wynosić 55x35x20 cm (dotyczy to samolotów z co najmniej 120 miejscami).

W chwili obecnej wielkość bagażu jaki można wnieść na pokład, każdy z przewoźników ustala indywidualnie. W momencie, kiedy wytyczne IATA staną się normą, niektóre linie będą musiały akceptowane przez siebie wymiary dostosować. Przykładowo, na pokład samolotu linii Wizzair można wnieść bezpłatnie walizkę o rozmiarach 42x32x25, a jeśli wymiary bagażu podręcznego są większe niż wymiary małego, ale nie przekraczają 56 x 45 x 25 cm, można zabrać go na pokład za określoną opłatą. Natomiast pasażerowie linii Ryanair mogą wnieść na pokład torbę podręczną o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm oraz 1 małą torebkę o maksymalnych wymiarach 35 x 20 x 20 cm.

Do tej pory zainteresowanie dopasowaniem się do nowych standardów wyraziły takie linie lotnicze jak Azul, Lufthansa, Avianca, Qatar Airways, Cathay Pacific, China Eatern, China Southern i Caribbean Airlines. IATA oczekuje, że do tej grupy wkrótce dołącza kolejni przewoźnicy.
IATA zaznacza, że przyłączenie się do programu jest dobrowolne, a linia lotnicza może nie zgodzić się na wniesienie bagażu podręcznego, jeśli rejs będzie obsługiwany przez mniejszy samolot.
(red.)

Według najnowszych danych Eurostatu w 2013 roku najwięcej, bo 343,5 tys. dzieci urodziło się we Francji. Kolejne miejsca na tej liście zajęły: Niemcy – 337,2 tys., Wielka Brytania – 304,2, Włochy – 251,5 i Hiszpania – 223,8 tys.

Najmniej, bo tylko 2,1 tys. dzieci urodziło się na Malcie. Kolejne miejsca od końca listy zajęły: Luksemburg 3,3 tys., Cypr – 4,5, Estonia – 5,6 i Łotwa – 9,2 tys. W Polsce w 2013 roku urodziło się 179,7 tys. dzieci, co dało nam 6-te miejsce  w Unii Europejskiej pod względem największych urodzin.

Statystyczna mieszkanka Wspólnoty w 2013 roku rodziła pierwsze dziecko w wieku 28,7 lat. Najwcześniej, bo w wieku 25,7 lat rodziła statystyczna Bułgarka. Kolejne miejsca w tym rankingu zajęły: Rumunki – 25,8 lat, Łotyszki – 26,1, Estonki 26,5 i Polki – 26,7 lat.

Najpóźniej, bo w wieku 30,6 lat na pierwsze dziecko decydowały się Włoszki. Kolejne miejsca pod względem najwyższego wieku urodzenia pierwszego dziecka zajęły: Hiszpanki – 30,4 lat, obywatelki Luksemburga – 30,0, Irlandki – 29,4 i Szwedki – 29,1 lat.

Statystyczna Polka decyduje się na pierwsze dziecko wcześniej niż statystyczna mieszkanka UE. Ta sytuacja zaprzecza mitowi, że gorsze warunki życia nie służą macierzyństwu. Stopa życiowa statystycznej polskiej rodziny jest wyraźnie niższa, niż statystycznej rodziny we Wspólnocie, co nie wpływa jednak na liczbę nowych urodzeń.

(ju)

Dawno minęły czasy, w których komunikatywny angielski w CV był wystarczający do znalezienia dobrej pracy. Dzisiaj znajomość tego języka na bardzo wielu stanowiskach jest nie tylko pożądana, ale wręcz oczywista.

Na popularności zyskują natomiast języki wschodnioeuropejskie. Posługiwanie się nimi często oznacza wysokie zarobki i krótki czas poszukiwania pracy.

Według badań przeprowadzonych przez Sedlak&Sedlak w roku 2013 co druga osoba znająca nietypowy język obcy zarabiała powyżej 4400 złotych brutto miesięcznie, zaś 25% takich osób zarabiało powyżej 7000 złotych brutto miesięcznie . Okazuje się, że im mniej popularny język znamy, tym bardziej atrakcyjni stajemy się dla potencjalnego pracodawcy. Mała konkurencja na rynku pracy oznacza wysokie zarobki i krótki czas poszukiwania pracy. Perspektywa jest kusząca. Dlatego warto poznać języki, którymi mówi wschód Europy, i sprawdzić jak ich znajomość przekłada się na wynagrodzenie.

Język litewski

Według szacunków językiem litewskim posługuje się około 5 milionów osób. Rolę języka urzędowego pełni jedynie na Litwie, co jednak nie oznacza, że na tym kończy się jego potencjał. Poza Litwą porozumiemy się nim na zachodniej Białorusi, Łotwie, w Rosji i częściowo też na rodzimej Suwalszczyźnie. Jak wynika z badań Sedlak&Sedlak z roku 2009, osoby znające ten język zarabiały najczęściej 4500 zł brutto. „Litwa jest największym partnerem handlowym Polski wśród krajów bałtyckich. W 2013 roku obroty obu krajów wyniosły 3,4 mld EUR. Import z Litwy do Polski wyniósł 18%, a eksport z Polski prawie 2%. Udział Polski w ogólnym imporcie na Litwie wynosi 11% (po Rosji i Niemczech jesteśmy trzecim największym importerem na tamtym rynku). W ciągu ostatnich 20 lat obrót handlowy między państwami wzrósł 23 razy” – mówi Marek Wcisło, dyrektor zarządzający firmy Kompass Poland. Aktualnie brakuje dokładnych danych, jak znajomość tego języka wpływa na zarobki. Analiza ofert pracy na Litwie pokazuje, że najczęściej poszukiwani są kierowcy, opiekunowie osób starszych, pracownicy działów sprzedaży / call center, księgowi i office managerzy.

Język rosyjski

Co prawda na skutek obowiązującego embarga handel z Rosją spadł o około 15% w stosunku do roku 2013, ale, jak podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w swoim raporcie z marca 2015 roku, embargo nie jest dla Polski tak dużym problemem jak się początkowo wydawało. Jaki to ma związek z językiem rosyjskim? Dalej jego znajomość jest atrakcyjna i pożądana na rynku pracy. Po rosyjsku porozumiemy się: na Białorusi, Litwie, Łotwie, w Estonii, na Ukrainie, w Kirgistanie, Kazachstanie, Mołdawii, Gruzji i oczywiście Rosji. Jest to także jeden z sześciu języków ONZ. Zatem jego znajomość otwiera wiele różnych dróg rozwoju i embargo nie stanowi w tym kontekście problemu. Co ciekawe, w wypadku rosyjskiego ciężko jest podać konkretne dane o ile zarobki mogą wzrosnąć. Szacuje się, że o około 6%, czyli stosunkowo niewiele. Kluczowe okazuje się zajmowane stanowisko. Prezes zarządu dzięki znajomości rosyjskiego zarabia 2000 zł więcej niż jego kolega nie mówiący po rosyjsku. Przedstawiciel handlowy może zarobić 300 złotych więcej, a specjalista ds. sprzedaży – jakieś 200 złotych więcej. Osobie znającej język rosyjski stosunkowo łatwo powinno przyjść znalezienie pracy we wschodnich regionach Polski – województwie podlaskim, lubelskim czy podkarpackim. Poszukiwania pracy najlepiej rozpocząć od branż: handlowej, usługowej, budowlanej i transportowej. Co ciekawe, zdarza się, że pracodawcy poszukujący osób znających język rosyjski są gotowi wysłać kandydata na kurs doszkalający.

Język czeski

Jest to dosyć popularny język w Polsce. W badaniu Sedlak&Sedlak jego znajomość zadeklarowało aż 17% badanych, czyli 552 osoby. Jest blisko spokrewniony z językiem słowackim, a w mniejszym stopniu z polskim i kaszubskim. Posługuje się nim około 11 milionów osób, dla zdecydowanej większości jest to język ojczysty. Warto także dodać, że jest to jeden z urzędowych języków Unii Europejskiej. Mediana wynagrodzeń dla osób posługujących się czeskim wynosi prawie 5000 złotych. Jednocześnie 25% badanych zarabia ponad 8500 zł, a kolejne 25% poniżej 3000 złotych. Wydaje się zatem, że to warty rozważenia kierunek edukacji. Rynek czeski dynamicznie się rozwija, a bliskość czeskiej granicy jest ważnym determinantem ekspansji polskich firm właśnie na ten kraj. Praca czeka na tłumaczy, specjalistów ds. sprzedaży, eksportu i obsługi klienta, a także księgowych.

Język węgierski

Szacuje się, że w tym języku porozumiewa się około 15 milionów osób. Węgierski ma status języka urzędowego na Węgrzech, w niektórych regionach Słowenii i Wojwodinie. Poza tymi regionami jego użytkowników odnajdziemy na Słowacji, w Rumunii, Serbii, na Ukrainie i w Austrii. Obecnie w polskim systemie szkolnictwa nauczanie języka węgierskiego jako obcego prowadzone jest wyłącznie w szkolnictwie wyższym. Węgierski zyskał błędne miano języka trudnego do nauczenia się, co zauważalnie zmniejszyło zainteresowanie nim w Polsce. Zgodnie z badaniami Sedlak&Sedlak z 2013 roku węgierski jest jednym z języków, które dają bardzo atrakcyjne zarobki. Mediana wynagrodzeń wynosi prawie 6 000 zł (wyżej jest tylko mandaryński, w przypadku którego mediana to dokładnie 6 000 zł), a 25% badanych osób posługujących się tym językiem zarabia ponad 8 000 złotych. Najniżej wynagradzane jest kolejne 25%, które przyznało, że zarabia poniżej 4 100 złotych. Węgierski dla osoby chcącej pracować w Polsce przyda się w centrach usług wspólnych oraz centrach outsourcingowych, których w naszym kraju przybywa z każdym rokiem. Naturalnie otwarta droga do pracy jest również w polskich firmach, które mają relacje biznesowe z Węgrami.

Język białoruski oraz słowacki

O ile powyższe języki są warte nauki ze względu na korzyści materialne, o tyle nauka słowackiego czy białoruskiego ograniczy się raczej jedynie do sfery hobbystycznej. UNESCO uznało język białoruski za bliski zaniku. Obecnie posługuje się nim jedynie ludność wiejska lub wykształcona inteligencja, której zależy na utrzymaniu tego języka przy życiu. Szacuje się, że posługuje się nim zaledwie niecałe 10 milionów osób. Białoruskiego nie usłyszymy w mediach, administracji państwowej, czy na uczelniach wyższych. Jego rolę już od jakiegoś czasu przejął język rosyjski.
Słowackim natomiast posługuje się około 7 milionów osób. Język ten pełni rolę języka urzędowego tylko w dwóch miejscach – na Słowacji i w serbskiej Wojwodinie. Tylko tam można porozumieć się w tym języku. Słowacki nie jest językiem jednolitym, wyróżniamy trzy bardzo różniące się od siebie dialekty: wschodnio-, środkowo- i zachodniosłowacki.

Ostatnio zauważamy wzrost zainteresowania językami wschodnioeuropejskimi, w szczególności językami krajów nadbałtyckich. Z uwagi na sytuację polityczną rzadsze niż wcześniej są wprawdzie zapytania o język rosyjski, wykonujemy natomiast sporo tłumaczeń na języki, które jeszcze kilka lat temu były dość mało popularne, np. litewski, łotewski czy estoński. Dotyczy to zwłaszcza branży spożywczej. Często tłumaczymy na te języki etykiety oraz składy surowcowe produktów. - Magdalena Mika, Key Account Manager, Skrivanek Sp. z o.o.

Co z tego wynika?

Zgodnie z danymi agencji zatrudnienia Manpower obecnie prawie 70% pracodawców przedstawia znajomość angielskiego jako wymóg konieczny, a ponad 50% oczekuje jego zaawansowanej znajomości. Na tak wymagającym rynku pracy znajomość nie tylko angielskiego, ale i drugiego języka obcego to furtka do wysokich zarobków i dobrej pracy. Jeśli drugim językiem jest język, który można usłyszeć w krajach Europy Wschodniej, tym lepiej.

Paulina Bogacz (TwojaEuropa.pl)

 

Według najnowszych danych Eurostatu w skali Unii Europejskiej w systemie telepracy na stałe zatrudnionych jest 5,1% pracujących kobiet i 4,3% pracujących mężczyzn. Doraźnie z tej formy pracy korzysta 8,1% kobiet i 9,4% mężczyzn.

Liderem w stosowaniu telepracy jest Holandia, gdzie z tej formy zatrudnienia korzysta 11,4 pracujących kobiet i 14,6% pracujących mężczyzn. Kolejne miejsca w rankingu krajów o                     dużej popularności telepracy wśród kobiet zajmują: Luksemburg – 15,7% pracujących pań, Austria – 11,7%, Finlandia – 9,4% i Słowenia- 8,9%. Wśród mężczyzn telepraca najbardziej popularna jest w: Luksemburgu – 12,9% zatrudnionych panów, Finlandii – 11,7 Danii – 10,8% i Austrii – 9,8%.

W Polsce w systemie telepracy zatrudnionych jest 4,8% pracujących kobiet i 4,4% pracujących mężczyzn. We Włoszech w systemie telepracy zatrudnionych 2,9% kobiet i 3,4% mężczyzn.

Zdaniem analityków rynku pracy wiele osób nie godzi się na zatrudnienie w systemie telepracy w obawie, że ulegnie zatarciu granica między pracą zawodową, a życiem rodzinnym. Ponadto wiele pracodawców nie wyobraża sobie sytuacji, w której nie ma bieżącej kontroli nad pracownikiem.

Najczęściej w systemie telepracy zatrudniania są: architekci, doradcy podatkowi, dziennikarze, graficy komputerowi, księgowi, programiści, projektanci, telemarketerzy i tłumacze.

(wda)

Więcej artykułów…