Psycholog radzi: Powrót do domu - Nasz Swiat
13
Cz, maj

Zdrowie i uroda

Wieloletnie doświadczenia mojej pracy z pacjentami utwierdziły mnie w przekonaniu, że praca z wewnętrznym dzieckiem prowadzi do najszybszych i najbardziej efektywnych uzdrawiających przemian w ludziach.

 

„Wiem, co tak naprawdę chciałbym dostać na Gwiazdkę. Moje dzieciństwo. Nikt mi tego nie da... Wiem, że to nie mądre, ale czy Boże Narodzenie musi być mądre? Przecież jest to święto dzieci: tego dziecka, które przyszło na świat dawno temu, daleko stąd, oraz dziecka dzisiejszego. W tobie i we mnie. Czekającego u wrót naszych serc na cudowne zdarzenie.”
Wieloletnie doświadczenia mojej pracy z pacjentami utwierdziły mnie w przekonaniu, że praca z wewnętrznym dzieckiem prowadzi do najszybszych i najbardziej efektywnych uzdrawiających przemian w ludziach. Ten prawie natychmiastowy wynik nieustannie mnie zadziwia. Zazwyczaj sceptycznie odnosiłam się do wszelkiego typu szybkich efektów, lecz w tym przypadku mam wrażenie, że ta praca rozpoczyna proces trwałej przemiany. Piszący do mnie byli pacjenci po kilku miesiącach, roku, którzy mają takie doświadczenie, twierdzili, że odmieniło to ich życie.

Nad moim wewnętrznym dzieckiem zaczęłam pracować dziesięć lat temu, choć była to raczej forma medytacji odbywanej z kilkoma pacjentami. Już to przyniosło zauważalne efekty. Podczas pierwszego kontaktu ze swoim wewnętrznym dzieckiem pacjenci często reagowali bardzo silnie. Często słyszałam od nich słowa: „Samotność odeszła…”, „Całe życie czekałam, abyś  mnie odnalazł“.

Zachęcona sukcesami poszukiwałam szybszego kontaktowania się z wewnętrznym dzieckiem, szukałam dialogu, sposobu komunikowania się z nim. W pewnym okresie wielki wpływ na moją pracę miał S. Benemeglio. Uważał, że każdy człowiek nosi w sobie własną niepowtarzalną mapę świata, wewnętrzny nieświadomy system przekonań, będący rodzajem hipnotycznego transu. Dziś w swojej pracy posługując się komunikację analogiczną Benemeglia, poznałam naturalne sposoby łączenia się z pacjentem, stosuję tę metodę w celu wywołania przemian w podstawowym systemie przekonań, które zawarte są w wewnętrznym dziecku. Dzięki cofnięciu się w czasie, do stanu wewnętrznego dziecka, możliwe jest dokonanie bezpośredniej i szybkiej zmiany podstawowych przekonań. Świat naszego wew. dziecka złożony jest z najwcześniejszych odczuć, przekonań i wspomnień, który ukształtował się w odpowiedzi na naciski okresu naszego dzieciństwa. Jest nielogiczny i prymitywny, ponieważ tylko w ten sposób magiczne, bezbronne, potrzebujące i pozbawione ograniczeń dziecko mogło wypracować sobie strategię przetrwania.

Po ukształtowaniu materiał podstawowy staje się filtrem, przez który przechodzą wszelkie nowe doświadczenia. To wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie nieodmiennie wybierają ten sam typ niszczących związków, dlaczego dla niektórych życie jest pasmem powtarzających się nieszczęść i krzywd oraz dlaczego tak wielu z nas nie potrafi uczyć się na własnych błędach.

Działanie materiału podstawowego można wyjaśnić na przykładzie. To tak jakby się nosiło przeciwsłoneczne okulary: bez względu na natężenie światło słońca filtrowane jest w taki sam sposób. Jeśli okulary są zielone, świat wydaje się także zielony. Jeśli brązowe, nie widać wyraźnie jasnych kolorów.

Jest zatem oczywiste, że jeśli pragniemy się zmienić, musimy zmienić materiał podstawowy. Skoro nasze wewnętrzne dziecko pierwsze uporządkowało nasze doświadczenia, to nawiązanie z nim kontaktu jest drogą do natychmiastowej zmiany materiału podstawowego.

Praca z wewnętrznym dzieckiem  różni się zupełnie od uprzednio stosowanych metod, jest nowym, ważnym narzędziem terapeutycznym. Freud pierwszy zrozumiał , że nerwice i zaburzenia osobowości są rezultatem nierozwiązanych konfliktów z dzieciństwa, które powracają w ciągu naszego życia.

Kiedy skrzywdzone wewnętrzne dziecko zostaje odnalezione i otoczone opieką, zaczyna pojawiać się twórcza energia cudownego spontanicznego dziecka, którym wszyscy byliśmy. Połączone z nami, staje się ono źródłem odnowy i witalności. Carl Gustaw Jung nazywał to naturalne dziecko „cudownym dzieckiem”- naszym wrodzonym potencjałem badawczym,  zachwycającą twórczą istotą.

Psycholog
Dorota Szeptuch-Gontarz
Tel. 3270821265