Finał polonijnego Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego we Włoszech - Nasz Swiat
14
Śr, kwiecień

Polacy we Włoszech

Stowarzyszenie Kulturalne Włosko – Polskie w Veneto przedstawia sprawozdanie z DZIECIĘCEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej”, zrealizowanego w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza.

W sobotę, 5 listopada 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się Dziecięcy Konkurs Recytatorski zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza. Na konkurs zatytułowany „Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej” każdy z uczestników przygotował jeden wiersz w języku polskim o tematyce wiejskiej wybranego polskiego poety. Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: I kategoria 5-latków, II kategoria 6-latków i III kategoria 7-latków.

 

W konkursie wzięło udział 12 dzieci. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i nad wyłonieniem spośród uczestników laureatów  czuwała komisja złożona z: Barbary Lenart - restauratora zabytków, Jadwigi Jakubas - malarki , Kariny Koler - nauczyciela języka polskiego i Edyty Nowokuńskiej - prezesa zaprzyjaźnionego Związku Polaków w Trentino. Konkurs rozpoczął się o godzinie 18-tej przemówieniem powitalnym Barbary Czyżewskiej, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Włosko – Polskiego w Veneto.

Po wprowadzeniu uczestników wieczoru w symbolikę i znaczenie tematyki konkursu jakim było piękno krajobrazów wsi polskiej w utworach literackich, prowadzący konkurs, Bernardeta Janiszewska i Anna Maciejko, przedstawiły kryteria oceny uczestników. Recytację rozpoczęły dzieci z I grupy wiekowej, następnie kolejno z pozostałych grup. Po zakończeniu recytacji, dzieci wraz z rodzicami, zaproszone zostały do obejrzenia wystawy prac plastycznych nadesłanych przez szkoły i przedszkola polonijne z całego świata, biorących udział w zorganizowanym przez Polską Ludotekę Rodzinną, Międzynarodowym Konkursie Plastycznym zatytułowanym „Życie na wsi inspirowane poezją Miłosza”. Rodzice zostali zachęceni do oddania głosów na wybrane przez nich prace a w tym samym czasie komisja udała się na naradę o wyłonienie laureatów konkursu. Po krótkiej przerwie na poczęstunek ogłoszone zostały wyniki konkursu. Laureatami poszczególnych grup wiekowych zostali:

I kategoria wiekowa do lat 5
1 miejsce Elena (prov.Vicenza), 2 miejsce Daniel (prov.Vicenza), 3 miejsce Isabella (prov.Padova).

II kategoria 6 lat
1 miejsce Mikołaj (provVicenza), 2 miejsce Irene (prov.Padova).

III  kategoria 7 lat

1 miejsce Zoe (prov.Verona), 2 miejsce Kinga (prov. Verona), 3 miejsce Kinga (prov. Verona). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, kalendarze specjalnie przygotowane na tę właśnie okazję  oraz słodycze ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Na zakończenie imprezy odsłonięto i zaprezentowano obraz malarki Jadwigi Jakubas, namalowany  na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Przypowieść o maku”, którego licytacja odbędzie się 11 grudnia podczas spotkania świątecznego Ludoteki. Organizatorzy konkursu podziękowali jurorom wręczając im pamiątkowe kalendarze i kubki z logo Ludoteki oraz słodycze. Uroczystość zakończyła się ok. godziny 19.30.

Bernardeta Janiszewska – wychowawca grupy przedszkolnej
Anna Maciejko – wychowawca I klasy