Z życia Polskiej Misji Katolickiej w Mediolanie - Nasz Swiat
27
So, luty

Nasze sprawy

Ważną rolę w procesie integracyjnym Polonii  lombardzkiej odgrywa Polska Misja katolicka w Mediolanie odnosząc sukcesy dzięki niestrudzonej pracy księdza Grzegorza oraz Sióstr Magdaleny i Marii. Przywiązują oni szczególną uwagę do aktywnego uczestnictwa rodzin polskich i polsko – włoskich w życiu wspólnoty parafialnej organizując zajęcia katechetyczne dla dzieci i młodzieży, przygotowując programy artystyczne z okazji świąt kościelnych i państwowych, prowadząc chór parafialny i  bibliotekę przy kościele Santa Maria alla Porta.

Z ostatnich wydarzeń zorganizowanych przez nasze duszpasterstwo warto wymienić zwiedzanie z przewodnikiem wystawy pt. „Wizerunek Matki Boskiej w sztuce” w Muzeum Diecezjalnym. Ze względu na tematykę miało to oczywiście miejsce w miesiącu maju i stało się okazją do zapoznania się zarówno z obrazami, jak i z techniką stosowaną przez mistrzów malarstwa włoskiego.

Następną udaną inicjatywą była wycieczka rodzin w sobotę 13 czerwca do  sanktuarium w San Fruttuoso w Ligurii, gdzie po mszy świętej, dzięki sprzyjającej pogodzie zdecydowano się spędzić całe popołudnie na plaży, a ci odważniejsi zdecydowali się nawet na kąpiel w morzu!


Nadszedł wreszcie czas wakacji w szkołach włoskich, a tym samym i zakończenie roku katechetycznego w polskiej parafii. Nastąpiło ono w niedzielę 21 czerwca i miało bardzo uroczystą oprawę: dzieci otrzymały świadectwa i nagrody w postaci książek, po czym nastąpiło spotkanie rodziców i wspólnie przygotowany poczęstunek.

Każde z takich spotkań stwarza okazję do nawiązywania przyjaźni między dziećmi i ich rodzinami, a tym samym stwarza dogodne warunki do kultywowania języka polskiego oraz przekazywania wiedzy o naszej kulturze.

Barbara Głuska-Trezzani