Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
28
N, luty

W dn. 01.02.2015 w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Latinie odbyły się Jasełka przygotowane przez polską społeczność w Latinie pod kierunkiem p. Zdzisławy Potańskiej-Wąsik.
 

Przygotowania do przedstawienia były współfinansowane ze środków polonijnych w ramach funduszu Kultura i sztuka oraz pozostała działalność w 2014 r. W wydarzeniu udział wzięli ks. Marian Burniak, legendarny duszpasterz polonijny we Włoszech, p. Marta Czajczyńska, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Ostii oraz p. Agata Ibek-Wojtasik, kierownik WK Rzym.

Polonijne dzieci i młodzież zamieszkujące w Latinie przygotowały tradycyjne polskie Jasełka, a część teatralna wzbogacona była występami muzycznymi opartymi na polskich kolędach. Dzieci i młodzież mogły pochwalić się nie tylko wysokiej klasy zdolnościami aktorskimi, ale i perfekcyjnąa znajomością języka polskiego. Całe przedsięwzięcie nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie zaangażowanie rodziców i mnóstwo serca włożonego w Jasełka przez p. Zdzisławę Potańską-Wąsik.

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

30 stycznia br. przypadła 165. rocznica urodzin Aleksandra Gierymskiego – jednego z największych nowatorów w polskim malarstwie XIX wieku. Rocznica urodzin artysty była okazją do przybliżenia jego sylwetki małym miłośnikom sztuki – uczniom klas III-VI  Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie.

Ogromną pomocą dla nauczycieli okazała się książka Justyny Mrowiec pt. „W altanie Aleksandra Gierymskiego”. Przystępnie napisana i ciekawie ilustrowana lektura o walorach edukacyjnych pozwoliła uczniom w oryginalny sposób zapoznać się z najważniejszymi faktami z życia artysty oraz z tajnikami jego bogatej twórczości.   

Spośród prezentowanych dzieł największe emocje wywołały obrazy przedstawiające miejsca lub wydarzenia znane uczestnikom zajęć z doświadczenia. Wszyscy bezbłędnie rozpoznali rzymski plac przedstawiony na obrazie „Piazza del Popolo”.

Wszystkim też znane były zasady gry pokazanej na obrazie „Gra w mora”.


Dzięki grze planszowej zamieszczonej w książce uczniowie wyruszyli w „Podróż z Gierymskim” po krajach, które artysta odwiedził i utrwalił na swoich obrazach. Wędrując wraz z malarzem, dzieci poznały terminologię obowiązującą w świecie sztuki; zrozumiały, na czym polega różnica między realizmem a impresjonizmem.

Zabawne opowiadanie pt. „Tajemniczy piknik” przybliżyło dzieciom warsztat pracy artysty oraz historię powstania obrazu „W altanie”, który następnie same odtworzyły w formie układanki puzzle.


 

Dzięki interesującym zajęciom przeprowadzonym przez p. Joannę Mazur i p. Edytę Ścibior, uczniowie mieli okazję rozwinąć swoją wyobraźnię i zdolności plastyczne. Dzięki zaangażowaniu prowadzących zajęcia, polski malarz, który nie doczekał się sławy i uznania za życia, stał się bliski uczniom naszej Szkoły.

Agata Rola-Bruni
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

 

22 stycznia odbył się w Instytucie Kultury Włoskiej w Warszawie pokaz filmu pt. „Włoszczyzna po polsku” nakręconego z okazji prezydencji Włoch w Unii Europejskiej w roku ubiegłym.

Pomysłodawca tego projektu (a zarazem  reżyser i scenarzysta)  pan Bohdan Kezik, znany muzyk i filmowiec, przybył na projekcję filmu wraz z małżonką. Swoją obecnością zaszczyciła ten wieczór pani senator Barbara Borys – Damięcka, którą widzimy w krótkiej scenie wręczania orderu profesorowi Ryszardowi Demelowi w Padwie. Pojawia się tam również konsul generalny w Mediolanie, pan Jerzy Adamczyk.

Charakterystykę tego trwającego 50 minut dokumentu fabularyzowanego trafnie określił sam autor: „z wyjątkiem poruszonych kwestii historycznych  jest to film lekki  - ma taki żartobliwy klimat ”; subtelny humor oraz erudycja twórcy  prześledziła z przymrużeniem oka związki polsko – włoskie na przestrzeni stuleci. Jak w kalejdoskopie przeplatają się więc czarno – białe zdjęcia archiwalne z bogatą kolorystyką  ujęć współczesnych Włoch XXI wieku, nie brak też przykładów na fascynację Polaków kulturą i zwyczajami rodem z „Bell‘Paese”.

Po projekcji filmu dyrektorka Instytutu, Paola Ciccolella,  zaprosiła gości na poczęstunek, dzięki czemu miałam możliwość osobiście poznać pana  Bohdana Kezika wyrażając nadzieję, że Jego film będzie można obejrzeć również w wersji włoskiej.

Barbara Głuska-Trezzani

Zdjęcia: Stefan Rojek        

Pod koniec zeszłego roku powstała Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech (ROP). Organizacja ma charakter federacyjny i skupia szkoły i organizacje polonijne prowadzące działalność edukacyjną. Obecnie należy do niej pięć szkół społecznych z południa, centrum i północy Włoch.

W grudniu został wybrany Zarząd Rady. Prezesem została Anna Smolińska ze Stowarzyszenia Instytut dla Polonii w Neapolu, Sekretarzem Joanna Wesołowska z ze Szkoły Polskiej w Padwie przy AIPP (Associazione Italo-Polacca - Padova), Skarbnikiem Katarzyna Gralińska ze Związku Polaków w Kalabrii. Pozostałymi  członkami Zarządu Rady są Danuta Stryjak ze Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie oraz Agata Jankowska z Polskiej Ludoteki Rodzinnej.
Inicjatywa założenia Rady spotkała się z aprobatą ze strony Konsulatu RP w Rzymie, który udzielił wsparcia finansowego niezbędnego do rejestracji  organizacji.  
Rada otrzymała również certyfikat Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej jako partner merytoryczny programu „Wsparcie metodyczne dla nauczycieli polonijnych” zrealizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po pierwszym walnym zebraniu ROP, które odbyło się 4 grudnia 2014r. zostały ustalone priorytety i wstępne działania na pierwszy kwartał 2015. Jednym z nich jest powiększenie Federacji poprzez nabór nowych członków.
O członkostwo w Radzie może ubiegać się organizacja, której główne działania są ukierunkowane na edukację: nauczanie języka polskiego, geografii i historii Polski, krzewienie polskiej kultury i tradycji, prowadzenie zajęć  edukacyjno – kulturalnych w języku polskim. Organizacja, która chciałaby ubiegać się o przyjęcie do Rady,  powinna mieć udokumentowaną działalność przez okres przynajmniej 6 miesięcy.
O członkostwo można ubiegać się w dowolnym czasie. Według statutu federacji, każda zrzeszona organizacja może oddelegować dwóch przedstawicieli do Rady, którzy będą mieli prawo do aktywnej działalności.
Oczywiście ROP nie wyklucza ze swojej działalności również nowopowstających ośrodków edukacyjnych, którym w miarę możliwości chętnie udzieli porad. W  tym właśnie celu członkowie Rady opracowują poradnik zawierający  wskazówki i rady dotyczące zakładania i prowadzenia organizacji edukacyjnych.

Dlaczego została powołana Rada ?
We Włoszech, oprócz szkół państwowych (Szkolne Punkty Konsultacyjne w Rzymie, Ostii,  Mediolanie i Bolonii), które razem liczą około 900 uczniów, istnieją nieliczne szkoły społeczne. Ze wstępnych ankiet rozpoznawczych, które napłynęły do Rady w zeszłym roku, wynika, że do szkół społecznych uczęszcza niespełna 230 uczniów i najsłabiej rozwinięte, pod kątem polonijnego szkolnictwa  są południowe Włochy.
Każda z tych szkół, od samego początku swojego istnienia, borykała się z różnego rodzaju problemami. Brak współpracy między szkołami oraz brak przepływu informacji niejednokrotnie powodował zahamowanie płynnej i prawidłowej działalności placówek.
Stąd idea nawiązania współpracy i wzajemnej  wymiany doświadczeń.

Cele Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech
Jednym z głównych założeń Rady jest wspomaganie rozwoju oświaty polonijnej we Włoszech.

Na czym będzie polegać wsparcie?
 Jak już zostało wspomniane przede wszystkim członkowie Rady będą  dzielić się własnymi doświadczeniami, informacjami i udzielać wskazówek. Aktualnie Rada zajmuje się opracowaniem poradnika, w którym oprócz wskazówek dotyczących zakładania szkoły, jej prowadzenia i głównych założeń niezbędnych do ułożenia własnego programu nauczania, znajdą się również informacje dotyczące szkoleń  metodycznych dla nauczycieli, skąd uzyskać pomoce dydaktyczne itd.
Nie wyklucza się również planowanie wspólnych projektów edukacyjnych.  Obecnie Rada nie udziela wsparcia finansowego, jednak może wskazać gdzie i kiedy można o taką pomoc się zgłaszać.
Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje polonijne, które prowadza działalność edukacyjną do kontaktu z Radą (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i do przystąpienia do Federacji. Jakiekolwiek informacje na temat działalności Rady będzie można znaleźć na stronie portalu społecznościowego (Facebook – Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech).  

Anna Smolińska
Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

Dnia 18 stycznia 2015 roku odbyła się w kościele Santa Maria alla Porta w Mediolanie uroczysta Msza Święta dla Polonii mediolańskiej. Jak co roku nabożeństwo odprawili proboszcz mediolańskiej parafii, Ks. Grzegorz Ryngwelski oraz przybyły z Rzymu na zaproszenie Związku Polaków w Mediolanie Ks. Marian Burniak, duchowy przewodnik polskiej wspólnoty katolickiej we Włoszech.

W mszy licznie uczestniczyły polskie rodziny z regionu Lombardii, specjalny gość ZPwM Konsul Generalny RP w Mediolanie pan Jerzy Adamczyk, członkowie oraz zarząd Związku Polaków w Mediolanie, w tym Prezes pani Jadwiga Chabros, Prezes Związku Polaków we Włoszech pani Joanna Heyman Salvadé, wiceprezes ZPwW pan Grzegorz Kaczyński oraz wiceprezes Polsko-Włoskiego Koła Kulturalnego w Lombardii pani Zofia Marchisio.

Po nabożeństwie członkowie Związku Polaków w Mediolanie oraz mili goście udali się na wspólny obiad w pobliskiej restauracji "La Scrofa Semilanuta", gdzie w bardzo serdecznej atmosferze spędzili popołudnie na rozmowie.

Spotkanie było okazją do zawarcia nowych znajomości a przede wszystkim do utrwaleniu istniejących już więzi między stałymi uczestnikami corocznego spotkania, którzy swoją liczną obecnością potwierdzili potrzebę organizowania spotkań tematycznych, łączących Polaków na obczyźnie.

Msza Święta w polskiej parafii jest pierwszym z serii wydarzeń zaplanowanych na 2015 rok przez Związek Polaków w Mediolanie dla wspólnoty polsko-włoskiej z Lombardii.

 

Magdalena Paola Piekarska

Związek Polaków w Mediolanie