Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
01
Pn, marzec

Wielkopostny program słowno-muzyczny pt.  „Poezja Krzyża” został przedstawiony w niedzielę 8 marca w kościele Santa Maria alla Porta z inicjatywy Polskiej Misji  Katolickiej w Mediolanie.

Utwór organowy J . Pachelbela  „Ciacona f-moll” w wykonaniu Mileny Frigé  wprowadził publiczność w atmosferę powagi i zadumy, ponieważ ich uwaga miała skupić się na poezji nawiązującej do tematyki Krzyża św. Wszystkie wiersze zostały wybrane przez członków naszej wspólnoty – jak zawsze podziwialiśmy występujące dzieci, czyli Martę Cangialosi  i Norberta Molinari (śpiew), Weronikę Martone i Wiktorię Molinari (recytacja), które zmierzyły się z emocjonalnie trudnym zagadnieniem.

Halina Kacprzyk, Barbara Nowak i Barbara Trezzani starały się dorównać talentem recytatorskim tym najmłodszym,  interpretując poezję jako formę medytacji o cierpieniu.

Fragmenty dzieła „O naśladowaniu Chrystusa” niderlandzkiego zakonnika z XV wieku, Tomasza Hemerkena, czytane przez  studentkę, Marikę Smolińską, stanowiły komentarz do całości przedstawienia, którego podsumowaniem był „Hymn o Krzyżu” w  wykonaniu Dariusza Olchowika.

Barbara Głuska-Trezzani

Zdjęcia: ks. Grzegorz Ryngwelski     

 

W sobotę 14 marca br. odprawiona została szkolna Droga Krzyżowa zorganizowana dla uczniów i rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie.

Kościół św. Joachima (Prati,  via Pompeo Magno)

 

Odbyła się ona w kościele św. Joachima (S. Gioacchino in Prati) – świątyni położonej w pobliżu naszej Szkoły i zajmującej szczególne miejsce na trasie polskich pamiątek w  Rzymie. (www.sangioacchino.org)

 

W czasie nabożeństwa uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami przeszli symboliczną trasę 14 stacji Drogi Krzyżowej, przy których modlili się i słuchali rozważań przygotowanych przez Duszpasterza Szkoły ks. Marka Siwickiego TChr.

Trudny do zaakceptowania w życiu człowieka problem cierpienia, Ksiądz Duszpasterz wyjaśnił dzieciom słowami dostosowanymi do ich możliwości.

 

 

Pod kierunkiem katechetki - s. Inwiolaty Lewandowskiej ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - uczniowie modlili się, śpiewając: „Oddaj brzemię Jezusowi, pomoże ci...”. Te proste słowa piosenki wskazały dzieciom jeden ze sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Po nabożeństwie cała grupa zatrzymała się przy Kaplicy Polskiej, o której Michał Rożek w przewodniku pt. „Polonica w kościołach Rzymu” pisze w sposób następujący:  

„W górnym kościele wśród kaplic czternastu narodów jest również kaplica Polska pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, ozdobiona malowidłami przez Attilio Palombi, podług koncepcji ideowej ojca Bernarda Łubieńskiego, redemptorysty z Mościsk. Do fundacji kaplicy przyczyniła się w znacznej mierze matka Jadwiga Wielhorska, przełożona Karmelitanek, które założyła w Rzymie. Kaplica mieści się w prawej nawie kościoła i jest czwartą z kolei. W dniu 9 maja 1900 roku biskup krakowski kardynał Jan Puzyna  uroczyście poświęcił tę kaplicę. W uroczystości udział wzięli polscy pielgrzymi, którzy przybyli do Rzymu na wielki jubileusz roku 1900. Wśród malowideł nad ołtarzem widzimy m.in. świętych Jadwigę, Kazimierza, Stanisława Szczepanowskiego przed wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Na sklepieniu fresk przedstawia Komunię anielską św. Stanisława Kostki, zas na ścianach m.in. dostrzegamy naszych błogosławionych, jak i cudowne wskrzeszenie przez św. Stanisława Biskupa Piotrowina, nadto pośmiertne interwencje św. Kazimierza. Kaplica Polska w kościele św. Joachima to jeszcze jeden z naszych sanktuariów w Rzymie, zarazem hołd wobec papieża Leona XIII.”

Agata Rola-Bruni

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

 

PODZIĘKOWANIA

Cała społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie serdecznie dziekuje ojcu Piotrowi Sułkowskiemu – redemptoryście pracującemu w parafii św. Joachima w Rzymie – za pomoc w zorganizowaniu Drogi Krzyżowej. Serdeczne Bóg zapłać!

Patronem Terni jest Św. Walenty, w  związku z tym wiele imprez związanych  z "miłością" odbywa się  właśnie w tym  okresie.  Z całego świata zjeżdżają się pary, by złożyć w kościele  przyrzeczenie  małżeńskie, czy obchodzić rocznice ślubu. Co rok zbiera się  komisja, która  przyznaje nagrodę Św. Walentego  osobie, czy stowarzyszeniu, które uczestniczy aktywnie w  działalności  na  rzecz miłości, pokoju, itp. Nagrodę tą otrzymali m. in.  Michaił Gorbaczow, Papież Jan Paweł II, Maria Teresa z Kalkuty,  kard. Stanisław  Dziwisz.

„Przez wiele lat uczestniczyłam w tym świecie jako widz. Nie  mogło zabraknąć w mojej kolekcji widokówek ze  stemplem  pocztowym i znaczkiem wydawanym na  tę okazję. Wysyłałam je do moich najbliższych z  pozdrowieniami i życzeniami  miłości” mówi Anna Grabowska, prezes Comunità Polacca.  

„Od kilku lat nasze stowarzyszenie bierze czynny udział w Festiwalu "STRAVALENTINO", który od 2009 roku, na  przekór  obchodom święta, podczas którego zapomina  się  całkowicie o szerzeniu  charakteru turystycznego, religijnego i kulturalnego miasta, gdzie wszystko praktycznie kręci się wokół ‘bazarów handlowych i czekoladowych’ zaprogramowanych sztywno przez kombinacje organizacji partyjnych  i władz miasta, stawia na kulturę i miłość” kontynuuje prezes organizacji polonijnej.

Co roku, w ramach festiwalu zapraszani są ludzie ze świata kultury i dziennikarze, którzy w cudowny sposób opowiadają o miłości. Oprócz tego jest to okazja do promocji walorów kulturalnych i religijnych Terni. „Są to wspaniałe i spontaniczne  spotkania. W 2013 roku odbył się koncert pianistyczny z  udziałem Marcina Dominika Głucha, który wystąpił z włoską solistką” mówi Grabowska.

Tematem tegorocznego festiwalu były miłosne poezje. Z tej okazji Comunità Polacca (Mariola Parzych i Angelika Głogowska) odczytały poezje, zarówno po polsku, jak i po włosku,  Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Edwarda  Stachury.  

red.

21 lutego 2015 w Sobotniej Szkole Kultury i Języka Polskiego w Lago Patria przy Stowarzyszeniu Instytut dla Polonii w Neapolu odbyły się warsztaty dla rodziców o dwujęzyczności prowadzone przez pedagoga szkoły, mgr Igę Alicję Gujską (logopeda i językoznawca).

Podczas spotkania specjalista zapoznał rodziców dwujęzycznych dzieci z zaletami dwujęzycznego wychowania. Zostały poruszone tematy interferencji językowej, czy dwujęzyczność wpływa na problemy językowe, z jakimi problemami borykają się dwujęzyczne rodziny. W części warsztatowej rodzice pracowali nad pomocami dydaktycznymi, które służą wspieraniu mowy dziecka w praktyce. Zostały pokazane różne gry, zabawy i plansze, które można wykonać w domu we własnym zakresie. Spotkanie było konkretną formą wsparcia dla rodziców oraz  promocji zalet dwujęzyczności.

Kolejne spotkanie z dwujęzycznością odbędzie dn. 18 kwietnia 2015 w siedzibie szkoły. Zajęcia poprowadzi ekspert z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, mgr Zdzisław Hofman. Na spotkaniu z rodzicami zostanie zaprezentowany szczególny zestaw argumentów pozwalających rozumieć i rozwijać cele i zadania w edukacji dwujęzycznej.

Projekt jest współfinansowany z funduszy polonijnych MSZ.

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

“Nie ma chyba nic bardziej pasjonującego, niż błąkać się po Rzymie i szukać poszlak, skądeśmy są” napisał polski dyplomata Jan Gawroński (Drogi prowadzą do Rzymu, pierwsze wydanie Instytut Wydawniczy PAX 1972). Oprócz śladów historii, zabytków sztuki i świadectw wiary, w Wiecznym Mieście można znaleźć także wiele polskich pamiątek.

Fragment grafiki

Opracowanie gromadzi informacje zarówno o materialnych śladach pobytu w Rzymie przybyszów z terenów państwa polskiego (tablice pamiątkowe, pomniki nagrobne, fundacje sakralne i świeckie, portrety malarskie i rzeźbiarskie, dzieła sztuki polskich artystów i in.), jak i o pamiątkach związanych z osobami, które wprawdzie nigdy do Rzymu nie dotarły, ale które w pewnych momentach budziły duże zainteresowanie władz oraz mieszkańców miasta.

Autorką wszystkich tekstów i znakomitej większości fotografii jest Dominika Wronikowska, historyk sztuki i wieloletni przewodnik po Rzymie. W swojej pracy przedstawiła ona ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów przybywających do Rzymu poloniki, z wyłączeniem jednakże dokumentów archiwalnych, rycin oraz książek, które stanowią przedmiot odrębnych, szczegółowych opracowań. Przedstawiła także wiele wybitnych postaci naszych dziejów i kultury, po których – często wielokrotnych – pobytach w Rzymie, nie zachowały się do naszych czasów żadne widoczne ślady (np. Ignacy Krasicki czy Stanisław Kostka Potocki).

Zakładka Rzymskie polonika składa się z tekstu głównego – przedstawiającego charakter polskiej obecności w Rzymie w ujęciu chronologicznym – oraz rozwinięć w postaci linków do kolejnych stron, w których podano bardziej szczegółowe informacje na temat rzymskich pobytów poszczególnych postaci i związanych z nimi zabytków.

Aktualnie został opracowany okres od początku istnienia państwa polskiego do końca XVIII wieku. Planujemy stopniowe uzupełnianie i poszerzanie opracowania o kolejne epoki historyczne.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania Rzymu i odkrywania polskich śladów w Wiecznym Mieście korzystając z sugestii i informacji zawartych w naszej zakładce! Zachęcamy również do zgłaszania placówce innych śladów historycznych polskiej obecności w Rzymie, na które Państwo natraficie.


Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

 

3 marca w Konserwatorium mediolańskim wystąpił Rafał Blechacz zaproszony już po raz kolejny przez Società del Quartetto.  Niekwestionowany zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego  (oraz wszystkich czterech nagród specjalnych ) w 2005 roku, polski pianista jest ulubieńcem mediolańskiej publiczności, wielokrotnie porównywanym do Rubinsteina i Polliniego. Podkreśla się niezwykły talent młodego Polaka porównując muzykę w jego wykonaniu do „najczystszej  poezji” czy też do „szlachetnych pereł”.

Program recitalu w tym roku objął utwory Bacha i Beethovena  w części pierwszej oraz mazurki, walce i polonezy Chopina w części drugiej recitalu.

Kilkakrotnie wywoływany na scenę przez owacyjnie żegnającą go publiczność, Blechacz wykonał na bis „Intermezzo” Brahmsa.

Jak zwykle przy okazji występu Rafała Blechacza, członkowie Koła Kulturalnego udali się do jego garderoby z bukietem róż. Zostaliśmy przyjęci przez artystę bardzo serdecznie; w czasie rozmowy zwierzył się nam, że niebawem ukończy pisanie pracy doktorskiej z filozofii muzyki, a obrona  tejże powinna  odbyć się jesienią.

Niestety długo nie można było się cieszyć spotkaniem ze słynnym rodakiem, bo pomimo późnej pory czekały na niego jeszcze tłumy wielbicieli pragnących otrzymać upragniony autograf.                  

Barbara Głuska-Trezzani

Polsko – Włoskie Koło Kulturalne w Lombardii

Z okazji 3. Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych w Ogrodzie Sprawiedliwych w Palermo na Sycylii zostało zasadzone drzewko upamiętniające postać Jana Karskiego, legendarnego emisariusza, który w 1942 roku jako pierwszy naoczny świadek przekazał informacje o eksterminacji Żydów zachodnim sojusznikom.

Drzewko zasadził sam burmistrz sycylijskiej stolicy Leoluca Orlando wraz z Konsulem Honorowym RP w Palermo Davide Fariną i przedstawicielem Sycylijskiego Instytutu Badań Żydowskich.

 Burmistrz Palermo leoluca orlando zasadza drzewko Jana Karskiego w Ogrodzie Sprawiedliwych.  Fot. D. Farina/Konsulat Honorowy w Palermo

Władze miasta Palermo postanowiły uczcić pamięć Karskiego z okazji inaugurowanej 19 lutego i nadal trwającej tam wystawy „Jan Karski. Misja dla ludzkości” zorganizowanej na Sycylii przez Instytut Polski w ramach Dni Pamięci i Dialogu i na zakończenie obchodów stulecia Karskiego.

Jest to drugie we Włoszech drzewko upamiętniające Karskiego. Pierwsze zostało zasadzone przez ambasadora Wojciecha Ponikiewskiego w Ogrodzie Sprawiedliwych przy Zespole szkół im. Leonarda da Vinci w Maccarese pod Rzymem w październiku 2014 w związku z przypadającą 100. rocznicą urodzin emisariusza.

Jan Karski, w rzeczywistości Jan Kozielewski, urodził się w 1914 roku. Nie jest jednak pewne czy stało się to 24 kwietnia czy też 24 czerwca, gdyż w dokumentach i przekazach rodzinnych występują rozbieżności. Dół formularzaDwudziestoośmioletni Jan Karski, naoczny świadek zagłady, jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego osobiście dostarczył szczegółowe raporty o działaniach Niemców wobec ludności żydowskiej przedstawicielom władz brytyjskich i zaapelował do brytyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych Anthony’ego Edena oraz przedstawicieli mediów o powstrzymanie Holokaustu.

W lipcu 1943 roku, tuż po zagładzie warszawskiego getta przeprowadzonej przez nazistów, Jan Karski dotarł do Waszyngtonu, gdzie w Białym Domu spotkał się  z prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklinem D. Rooseveltem. Działania Karskiego i fakty przedstawione w jego raporcie, które zebrał przedostając się dwukrotnie do getta warszawskiego, a  następnie w przebraniu strażnika, do niemieckiego obozu przejściowego w Izbicy, nie spowodowały interwencji aliantów. Po II wojnie światowej Jan Karski osiadł w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w Waszyngtonie 13 lipca 2000 r. w wieku 86 lat. 

W 1998 r. izraelski Instytut Pamięci Yad Vashem, który uznał Karskiego za Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, zgłosił jego kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla.

Informacja oraz zdjęcie pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie