Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
01
Pn, marzec

W ramach obchodów Dni Polskich w Mediolanie, organizowanych przez Związek Polaków w Mediolanie przy współpracy z Urzędem Miasta Mediolanu (Radą Dzielnicową Strefy 3), Gabinetem Burmistrza Mediolanu oraz Europejskim Centrum Solidarności z Gdańska, w dniach 7-14 października 2010 została zorganizowana wystawa fotograficzna o wielkich wymiarach na otwartej przestrzeni “Solidarność wśród Narodów”.

Wydarzenie było jednym ze spotkań propagujących polską kulturę, historię i tradycję w Mediolanie, podczas których szczególną uwagę poświęcono między innymi trzydziestej rocznicy powstania Solidarności.

Inauguracja wystawy fotograficznej, na której miejsce ekspozycji wybrano prestiżowy mediolański pasaż w samym sercu miasta, Galleria del Corso, odbyła się 7 października o godzinie 17:00, zaś ceremonii otwarcia towarzyszyli przedstawiciele władz miasta, prowincji, włoskiego rządu, polskie władze konsularne, kurator wystawy oraz członkowie Związku Polaków w Mediolanie.

Symboliczne przecięcie wstęgi, trzymanej przez członkinię Zarządu Związku Polaków w Mediolanie w regionalnym podhalańskim stroju ludowym, poprzedziły wystąpienia gości: Krzysztofa Strzałki (Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie), Joanny Heyman Salvadé (Prezesa Związku Polaków we Włoszech i Związku Polaków w Mediolanie), Gianluca Boari (Viceprezydenta Rady Dzielnicy Zona 3 Urzędu Miasta Mediolan) oraz kurator wystawy  z Europejskiego Centrum Solidarności z Gdańska, Agnieszki Kornackiej, a także przedstawicieli Prowincji Mediolanu) oraz Urzędu Miasta Mediolan.
Uroczystą inaugurację wystawy uświetnił swoją obecnością również polski reżyser filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas” Rafał Wieczyński, który filmował wydarzenie.

Tygodniowa ekspozycja wystawy z okazji 30 lecia powstania Solidarności w centralnym miejscu w Mediolanie, opatrzona Przesłaniem do Narodów Prezydenta Lecha Wałęsy była niezwykle istotną formą przypomnienia zarówno rangi historii Polski w światowej kronice wydarzeń jak i zwrotnego punktu w historii całej Europy oraz bezkrwawej rewolucji obalenia komunizmu w Europie Środkowo- Wschodniej, jaką zapoczątkował ruch Solidarności.
Ekspozycja prezentuje w jaki sposób idea Solidarności wykroczyła poza granice Polski i rozprzestrzeniła się wśród innych krajów stając się ruchem o globalnym wymiarze. Wystawa dokumentuje polskie zwycięstwo nad komunizmem z 1980 i 1989 roku, osiągnięte poprzez walkę bez użycia przemocy, dialog, współpracę wielu krajów i wybór wspólnego celu, który doprowadził do wielu sukcesów, zarówno politycznych jak i historycznych istotnych dla całego świata.

Plansze zdjęciowe zaopatrzone są w krótkie podpisy. Istotną częścią wystawy są zamieszczone na osobnych tablicach Świadectwa. Stanowią je wypowiedzi osób tworzących bezpośrednio ruch poparcia dla Solidarności jak i osób, które doświadczyły polskiej pomocy w dążeniach swego kraju do demokratycznych zmian.

Ekspozycja merytorycznie podzielona jest na dwie części:
Pierwsza - Narody dla Solidarności - pokazuje różne formy wsparcia narodów świata dla polskiej Solidarności w latach 80-tych (demonstracje, paczki, sprzęt medyczny i poligraficzny, lobbing dyplomatyczny, pomoc związków zawodowych). Zawiera archiwalne zdjęcia m.in.  z: Watykanu, USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Francji, Kanady, Austrii, Szwecji, Irlandii, Peru, Japonii, Norwegii, Grecji, Włoch, Australii, Filipin oraz Wenezueli.

Druga część - Solidarność dla Narodów - prezentuje pomoc polskiego narodu innym krajom (demonstracje, koncerty, zbiórki pieniędzy), walczącym o suwerenność kiedyś i dziś, m.in. Czechosłowacji, Niemcom, Bułgarii, Węgrom, Rumunii, Białorusi, Ukrainie, Kubie, Chinom, Tybetowi. Wystawę kończy Przesłanie do Narodów Świata Prezydenta Lecha Wałęsy.

Wystawa przedstawia zdjęcia z 35 krajów, udzielających lub przyjmujących pomoc w imię idei Solidarności.

Agata Aleksandra Wolniakowska

Źródło: Nasz Świat (nr 20/2010)

Polska Szkoła to strona, na której uruchomiono platformę e-learningową zawierającą ofertę kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 roku życia. Adresatami proponowanej oferty zajęć są dzieci obywateli polskich, czasowo przebywające za granicą.

Czym są kółka zainteresowań?
Koła Przedmiotowe w projekcie „Otwarta Szkoła” będą formą zajęć dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych-zarówno dla uczniów zdolnych jak i dla tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Każde z Kół podzielone jest na Sekcje zajmujące się rozmaitymi zadaniami związanymi z wybraną dziedziną. Sekcje podzielone są na kategorie wiekowe. Specjalnym uzupełnieniem będą Sekcje Wsparcia, gdzie uczniowie mający problemy z danymi zagadnieniami lub partiami materiału będą mogli korzystać z dyżurów nauczycieli on-line. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kto może korzystać z Kół?
Z oferty Kół Przedmiotowych mogą korzystać uczniowie zarówno szkół przy Ambasadach, Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, wszelkiego typu szkół samorządowych, szkół parafialnych lub innych placówek polonijnych oraz dzieci i młodzież nie zrzeszona w szkołach uzupełniających. Zajęcia będą skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 roku życia.

Rodzaje Kół i ich zawartość
Istnieją cztery Koła Przedmiotowe:
• Koło Języka Polskiego
Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z przedmiotem „język polski” –zarówno językowe jak i literackie. W jego ramach działać będą 4 Sekcje: trzy z podziałem na kategorie wiekowe ( I -5-9 lat , II - 10-13 lat , III - 14-19 lat) i jedna Sekcja Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje np. Dziennikarską czy Literacką.

• Koło Historyczne
Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z przedmiotem „historia” i „historia Polski”-od starożytności do współczesności. W jego ramach działać będą 3 Sekcje: dwie z podziałem na kategorie wiekowe ( I - 10-13 lat , II - 14-19 lat) i jedna Sekcja Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje np. Kultury , Historii Powszechnej oraz Sekcje „epok historycznych” – Starożytności, Średniowiecza, Nowożytności i Czasów Najnowszych.

• Koło „Współczesna Polska”
Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z przedmiotem „wiedza o społeczeństwie” w połączeniu z elementami historii najnowszej. W jego ramach działać będą 3 Sekcje: dwie z podziałem na kategorie wiekowe ( I - 12-14 lat , II - 15-19 lat) i jedna Sekcja Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje np. Sportu czy Filmową.

• Koło Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z takimi przedmiotami jak: „matematyka”, „geografia”, „chemia”, „fizyka”, „biologia” i dla uczniów młodszych „przyroda”. W jego ramach działać będzie 8 Sekcji: Matematyki, Geografii i Przyrody( wiek 10-13 lat) oraz Matematyki, Geografii, Biologii, Chemii , Fizyki (wiek 13-18 lat ) póki co wszystkie jako Sekcje Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje Zainteresowań (dla uczniów szczególnie zdolnych w danych dziedzinach).

Każde Koło Przedmiotowe będzie miało specjalną pod-stronę internetową lub zakładkę (na platformie), na której publikowane będą wszelkie aktualności, ogłoszenia, efekty pracy uczniów itp. dotyczące danego Koła.

Formy zajęć
Wszystkie zajęcia odbywać się będą on-line na platformie „Polska Szkoła”. Koła przedmiotowe gromadzić będą wszystkich uczniów interesujących się wybranymi dziedzinami i chcącymi rozwijać swe zainteresowania w formie spotkań pozalekcyjnych. Zajęcia on-line obejmować będą zarówno elementy klasycznej lekcji oraz nowe, rzadko spotykane na codziennych zajęciach lekcyjnych metody. Członkowie koła będą mogli aktywnie uczestniczyć w rozmaitych działaniach np.: projektach edukacyjnych, konkursach czy spotkaniach on-line z ciekawymi ludźmi.
Zajęcia będą organizowane co 1-2 tygodnie (w zależności od rodzaju Koła) – czas spotkania to 45 min.

Kiedy będą odbywać się zajęcia?
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do soboty w wybranych godzinach – szczegółowy plan przedstawiony zostanie po zebraniu deklaracji uczestnictwa.

Jak zapisać się do Koła?
Aby zapisać się na zajęcia on-line w ramach Kół Przedmiotowych należy wypełnić i wysłać deklarację umieszczoną na stronie głównej www.polskaszkola.edu.pl w zakładce „Koła Przedmiotowe” na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin nadsyłania deklaracji upłynął 29.10.2010 r. Teraz o możliwość zapisu trzeba wysłać zapytanie na  adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

www.polskasykola.edu.pl

Nowy rok szkolny
16 października Senator RP, Pani Barbara Borys-Damięcka i Prezes AIPP, Ewa Piacentile oficjalnie rozpoczęły nowy rok szkolny 2010/2011 w Szkole Polskiej przy AIPP (Padwa).
Pani Senator, która jest członkiem Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granica jak również członkiem Komisji Kultury w Senacie, podziękowała zgromadzonym rodzicom dzieci polskich za dobrą wolę i chęć podtrzymywania więzi, polskości i korzeni polskich, aby dzieci uczyły się języka polskiego, korzystały z dóbr i kultury polskiej, którą by przekazywali dalej.
Pani Senator bardzo podziękowała za działalność również Irenie Czopek, której wręczyła Orła Senatu Rzeczpospolitej Polskiej „by był dobrym zaczątkiem Szkoły Polskiej w Padwie”.
Nowy rok szkolny Szkoły Polskiej przy AIPP rozpoczął się warsztatami dla nauczycieli szkoły polonijnej „Metodyka nauczania języka polskiego poza Polską  - Przygotowanie uczniów do nauki czytania i pisania” i szkoleniem dla rodziców i opiekunów dzieci polskich, które prowadziła pani dr. Liliana Madelska z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztatach, potwierdzone przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. Pani dr. Li liana Madelska poprowadziła również pierwszą lekcje  z dziećmi polskimi.

Witraże Ryszarda Demela
16 października odbyła się inauguracja witraży i uroczyste otwarcie wystawy prac prof.  Ryszarda Demela. Na uroczystość, która odbyła się  w krypcie  DUOMO - Katedry w Padwie przybyło bardzo dużo gości, Włochów i Polaków.
Gościem Honorowym i jedynym przedstawicielem Rządu Polskiego była Senator RP, Pani Barbara Borys – Damięcka,  Urząd Miasta Padwy reprezentował Prof. Giuliano Pisani. Byli również, m. innymi: inż. Romanin-Jacur, Prezes Gminy Żydowskiej w Padwie,  Prezes Izby Gospodarczej, dot. Fontana, arch. Krystyna z Politechniki Krakowskiej, Andrzej Persvet Sołtan, znany architekt polski z Vicenzy, (największy znawca Paladia), Pierantonio Costa, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, kandydat na nagrodę Nobla, Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendler i Bogdan Białek, Prezes stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
Prof. Jan Sienkiewicz, autor książki „Demel, w drodze do tajemnicy światła”  przedstawił w skrócie życiorys twórczy prof. Ryszarda Demela i książkę. (Kiążkę można zamówić wysyłając emial do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogród Sprawiedliwych
17 października w Ogrodzie Sprawiedliwych w Padwie posadzono 10 drzewek dla Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata związanych z trzema ludobójstwami:  armeńskim, żydowskim i ruandyjskim: Hrant Dink (Turcja), Henry Morgenthah (USA), Giacinto i Maria Alberoni (Włochy), Silvio i Elena Ester Macerani (Włochy), Gino i Elsa Bellio (Włochy), Giuditta Drigo (Włochy), Elio Gallina (Włochy), Ida Lenti Brunelli (Włochy), Antonia Locatelli (Włochy),  Mbaye Diagne (Senegal) i po raz pierwszy we Padwie i chyba we Włoszech, dla dwóch polskich Sprawiedliwych, Jana Karskiego i Ireny Sendler.
Rząd Polski reprezentowała Senator RP, Barbara Borys –Damięcka.
Przed odsłonięciem tablic poświęconych Sprawiedliwym odbyła się uroczystość, na której przedstawiano sylwetki poszczególnych Sprawiedliwych. Na uroczystości, którą prowadził prof. Giuliano Pisani, z-ca Dyrektora Komitetu Naukowego ds. Sprawiedliwych w Padwie (Dyrektorem jest Burmistrz Miasta Padwy) i Dyrektor Komisji Kultury w Padwie). W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Miasta Padwy, Flavio Zanonato, Prezes Rady Powiatowej w Padwie,  Luisa Serato, Prezes Związku Armenów we Włoszech, Baykar Sivazliyan, Konsul Honorowy Republiki Armeni, Piero Kuciukian, Ambasador Senegalu we Włoszech, Papa Cheikh Saadibou FALL, porucznik Abdoulaye Aziz NDAW i attache wojskowy ambasady Senegalu.

O godz. 16,00, w Pałacu Della Ragione odbyło się otwarte trzygodzinne spotkanie ze Sprawiedliwymi  i  z  ich  historią z nagrodzeniem i  symbolicznym wręczeniem klucza Miasta Padwy.
Uroczystość, organizowana przez Urząd Miasta Padwy, objęta jest patronatem Prezydenta Republiki Włoskiej, Regionu Veneto, Prowincji Padwy i Ministerstwa Edukacji.
AIPP czynnie współpracowało z Urzędem Miasta Padwy przy organizacji powyższej uroczystości, a przede wszystkim w fazie przygotowania dokumentacji związanej z Ireną Sendler i Janem Karskim, w organizacji podróży i pobytu Janiny Zgrzembskiej i Bogdana Białka. Tłumaczem była Irena Ludwika Czopek.

Konferencja
18 października w Zespole Szkół Technicznych i handlowych „Gramsci” w Padwie odbyła się trzygodzinna konferencja, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Sprawiedliwych Polskich Wśród Narodów Swiata, pani Janina Zgrzembska i Bogdan Białek. Irena Ludwika Czopek, sekretarz AIPP była tłumaczem dwóch gości jak również relatorem, ponieważ opowiedziała o 4 letnim pobycie własnego ojca w obozie „Gross Rosen”. 350 studentów słuchało uważnie, przez cały czas nawet kosztem przerwy śniadaniowej, co jest niezwykłe dla młodzieży włoskiej.

Biuro prasowe Stowarzyszenia
Włosko-Polskiego w Padwie

W ramach obchodów Dni Polskich w Mediolanie, organizowanych przez Związek Polaków w Mediolanie przy współpracy z Urzędem Miasta Mediolanu (Radą Dzielnicową Strefy 3), Gabinetem Burmistrza Mediolanu oraz Europejskim Centrum Solidarności z Gdańska, w dniach 7-14 października 2010 została zorganizowana wystawa fotograficzna o wielkich wymiarach na otwartej przestrzeni “Solidarność wśród Narodów”.

Inauguracja wystawy fotograficznej, na której miejsce ekspozycji wybrano prestiżowy mediolański pasaż w samym sercu miasta, Galleria del Corso, odbyła się 7 października o godzinie 17:00, zaś ceremonii otwarcia towarzyszyli przedstawiciele władz miasta, prowincji, włoskiego rządu, polskie władze konsularne, kurator wystawy oraz członkowie Związku Polaków w Mediolanie.
Symboliczne przecięcie wstęgi, trzymanej przez członkinię Zarządu Związku Polaków w Mediolanie w regionalnym podhalańskim stroju ludowym, poprzedziły wystąpienia gości: Krzysztofa Strzałki (Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie), Joanny Heyman Salvadé (Prezesa Związku Polaków we Włoszech i Związku Polaków w Mediolanie), Gianluca Boari (Viceprezydenta Rady Dzielnicy Zona 3 Urzędu Miasta Mediolan) oraz kurator wystawy  z Europejskiego Centrum Solidarności z Gdańska, Agnieszki Kornackiej, a także przedstawicieli Prowincji Mediolanu) oraz Urzędu Miasta Mediolan.
Uroczystą inaugurację wystawy uświetnił swoją obecnością również polski reżyser filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas” Rafał Wieczyński, który filmował wydarzenie.

Tygodniowa ekspozycja wystawy z okazji 30-lecia powstania Solidarności w centralnym miejscu w Mediolanie, opatrzona Przesłaniem do Narodów Prezydenta Lecha Wałęsy była niezwykle istotną formą przypomnienia zarówno rangi historii Polski w światowej kronice wydarzeń jak i zwrotnego punktu w historii całej Europy oraz bezkrwawej rewolucji obalenia komunizmu w Europie Środkowo- Wschodniej, jaką zapoczątkował ruch Solidarności.
Ekspozycja prezentuje w jaki sposób idea Solidarności wykroczyła poza granice Polski i rozprzestrzeniła się wśród innych krajów stając się ruchem o globalnym wymiarze. Wystawa dokumentuje polskie zwycięstwo nad komunizmem z 1980 i 1989 roku, osiągnięte poprzez walkę bez użycia przemocy, dialog, współpracę wielu krajów i wybór wspólnego celu, który doprowadził do wielu sukcesów, zarówno politycznych jak i historycznych istotnych dla całego świata.

Plansze zdjęciowe opatrzone są krótkimi podpisami. Istotną częścią wystawy są zamieszczone na osobnych tablicach Świadectwa. Stanowią je wypowiedzi osób tworzących bezpośrednio ruch poparcia dla Solidarności jak i osób, które doświadczyły polskiej pomocy w dążeniach swego kraju do demokratycznych zmian.

Ekspozycja merytorycznie podzielona jest na dwie części:
Pierwsza - Narody dla Solidarności - pokazuje różne formy wsparcia narodów świata dla polskiej Solidarności w latach 80-tych (demonstracje, paczki, sprzęt medyczny i poligraficzny, lobbing dyplomatyczny, pomoc związków zawodowych). Zawiera archiwalne zdjęcia m.in.  z: Watykanu, USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Francji, Kanady, Austrii, Szwecji, Irlandii, Peru, Japonii, Norwegii, Grecji, Włoch, Australii, Filipin oraz Wenezueli.
Druga część - Solidarność dla Narodów - prezentuje pomoc polskiego narodu innym krajom (demonstracje, koncerty, zbiórki pieniędzy), walczącym o suwerenność kiedyś i dziś, m.in. Czechosłowacji, Niemcom, Bułgarii, Węgrom, Rumunii, Białorusi, Ukrainie, Kubie, Chinom, Tybetowi. Wystawę kończy Przesłanie do Narodów Świata Prezydenta Lecha Wałęsy.
Wystawa przedstawia zdjęcia z 35 krajów, udzielających lub przyjmujących pomoc w imię idei Solidarności.

Agata Aleksandra Wolniakowska

W ramach Dni Polskich w Mediolanie, od 5 do 15 – go  października, w Sali obrad  UM Mediolan- Zona 3 , ul. Sansovino 9 dostępna była wystawa  zatytułowana „Un inedito Wojtyła ” ( „Nieznany Wojtyła”).

Na dwudziestu planszach  zostały  zaprezentowane  czarno-białe zdjęcia, wykonane pod koniec lat 60-tych podczas wizyt duszpasterskich -  ówczesnego biskupa krakowskiego - kardynała Karola Wojtyły w Olkuszu i Gorenicach  (gmina Olkusz).
Unikalne zdjęcia nie były do tej pory prezentowane poza granicami kraju.  Wystawa zbiegła się z 32. rocznicą wyboru wielkiego Polaka na Stolicę Apostolską (16 października).

Osoba Jana Pawła II wzbudza nadal niegasnący podziw i szacunek milionów ludzi na całym świecie, którzy oczekują wywyższenia na ołtarze tego umiłowanego Papieża.

Teresa K. Musiał- Casali

2 października w Teatrze Elfo Puccini miała miejsce oficjalna inauguracja Dni Polskich w Mediolanie, cyklu wydarzeń organizowanych przez Związek Polaków w Mediolanie przy współpracy z Radą Dzielnicową Zona 3Urzędu Miasta Mediolan. Sobotni dzień był poświęcony promowaniu polskiej tradycji, gastronomii oraz turystyki.

Po oficjalnej inauguracji przez Prezesa Związku Polaków w Mediolanie, Joannę Heyman-Salvadè oraz Przewodniczącego Komisji ds. Kultury Zarządu Dzielnicy Zona 3 Urzędu Miasta Mediolan, Gianluca Boari, w imieniu Konsulatu Generalnego w Mediolanie gości powitała attachè kulturalny Marta Zagórowska oraz Dyrektor PLL LOT Andrzej Kawałek.

Następnie zostały przedstawione prezentacje multimedialne walorów krajoznawczych Polski.
Małgorzata Furdal, Dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Rzymie zaprosiła obecnych gości do wirtualnej podróży po Polsce przez Cztery Pory Roku, Marcin Wojtaszek,  przedstawiciel Polskich Hoteli Historycznych zaprezentował bogatą ofertę możliwości wypoczynku w urokliwych miejscach w całym kraju a Mariusz Staniurski, reprezentant projektu „Opowieści z Narwi”, przedstawił niezwykle ciekawą ofertę projektu podróży  pomiędzy trzema krajami: Polską, Ukrainą i Białorusią.

W foyer teatru od samego rana do godzin wieczornych zaprezentowano bogactwo polskiej tradycji. Swoja ofertę turystyczną przedstawili między innymi PLLLOT, Polskie Hotele Historyczne, Grupa TRIP, Turoperator Łomża, dzielnica Wilanów z Warszawy oraz Fundacja Cepelia.
Gobeliny, ręcznie malowana porcelana, dmuchane, ręcznie malowane bombki, serwety makowskie, koronki kurpiowskie, bursztyny i góralskie serdaki - to tylko część przepięknej polskiej tradycji rzemieślniczej zaprezentowanej przez góralki z Fundacji Cepelia. Oferty zebrane przez Panie z Cepeli zasiliły fundację “Cepelia”, która wspiera ginące zawody rzemieślnicze, rozwija i propaguje rękodzieło artystyczne i ludowe  oraz tworzy różnorodne formy pomocy dla twórców ludowych, a także wspomaga niepełnosprawne dzieci, w szczególności uczestniczące w olimpiadach dla niepełnosprawnych.
Tego dnia nie zabrakło również przysmaków kuchni polskiej. Smakowite serki podhalańskie, oscypki i korbace zaprezentowane przez rodzinną firmę Mazzuocco snc cieszyły się ogromnym powodzeniem przez cały sobotni dzień prezentacji Polski. Kurpiowskie przysmaki - pasztety, obwarzanki i wędzone kiełbasy miały również wielu zwolenników wśród włoskich przyjaciół.

W części poprzedzającej wieczorny spektakl teatru amatorskiego “Zamiast” z warszawskiego Domu Kultury „Dorożkarnia” organizatorzy zaprosili wszystkich na bogaty poczęstunek typowej polskiej kuchni. Suto zastawiony stół był przepełniony smakołykami sprowadzonymi prosto z Polski. Kiszone ogórki, smalec z polskim chlebem, kindziuki, kiełbasy i wędliny, buraczki i wiele innych przysmaków polskiego stołu znalazło licznych smakoszy również wśród włoskich gości.

Po poczęstunku goście mieli możliwość wzięcia udziału w widowisku amatorskiego teatru “Zamiast”. Spektakl autorstwa młodego reżysera Grzegorza Pohla nosił tytuł “12 drabin” z uczestnictwem młodych aktorów z Warszawy. Grupa prezentowała już swoje osiągnięcia teatralne w różnych krajach Europy.

Spektakl liryczny, skupia się wokół tematu ulotności tego czegoś, co jest bardzo złożone a jednocześnie bardzo kruche i co nazywamy naszym życiem. W nieco metafizycznej przestrzeni, gdzieś pomiędzy życiem, śmiercią i być może kolejnym życiem spotykają się bohaterowie spektaklu – muzycznej opowieści o ich losach – nieskończonym ciągu zdarzeń, odczuć i emocji. I pomimo, że nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, mają wpływ na wszystko i wszystkich dookoła.

Żyjąc i odchodząc pozostawiają po sobie mniej lub bardziej zatarty ślad u tych, którzy pozostają. Życie porównane do drabiny, na której ruch odbywa się nieprzerwanie – jedni wchodzą na szczyt, inni spadają na sam dół… i tak od zawsze, i tak na zawsze. Spektakl dedykowany wszystkim tym, którzy odeszli, odchodzą i odejdą – wszystkim tym, którzy codziennie walczą.
Przedstawienie zakończyło się bisami piosenek w wykonaniu młodych i utalentowanej młodzieży rozwijającej swoje talenty artystyczne w Domu Kultury “Dorożkarnia”.

Jedną z najważniejszych atrakcji Dnia Tradycji i Turystyki Polskiej był konkurs wiedzy o Polsce dla naszych włoskich przyjaciół uwieńczony losowaniem bardzo ciekawych nagród, które miało miejsce tuż po spektaklu.
Nagrody ufundowane zostały przez PLL LOT, Hotele Historyczne Polska, Grupa TRIP, Turoperator “Turłomża” oraz Kurpiowska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcom zostały przekazane poniższe pakiety:
- pakiet pobytowy dla 2 osób w jednym z obiektów HHP wraz z przelotem,
- 2  pakiety pobytowe dla 2 osób w Hotelu OSSA SPA należący do grupy TRIP wraz z przelotem
- 2 pakiety 5-dniowe dla 2 osób „Opowieści z Narwi” z przelotem zaoferowane przez Touroperatora TURŁOMŻA oraz Kurpiowską Organizację Turystyczną.

Zarówno polscy uczestnicy jak i włoscy goście, którzy odwiedzili teatr Elfo Puccini z entuzjazmem przyjęli inicjatywę Związku Polaków w Mediolanie. Licząc na również dużą frekwencję podczas kolejnych wydarzeń związanych z Dniami Polskimi w Mediolanie, zapraszamy do odwiedzanie naszej strony internetowej www.polonia-milano.org w celu zapoznania się z albumem turystycznym dokumentującym ten jakże bardzo bogaty dzień promujący Polskę w Mediolanie.

Anna Kluska
i Joanna Koźlam- Mazzuocco

Dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie dzieci w Polskiej Ludotece Rodzinnej podczas tej jesieni mogą zapoznać się z twórczością polskiego pianisty, Fryderyka Chopina. Z dziećmi realizowane są dwa projekty kulturalne, oba oparte na twórczości Fryderyka Chopina, dostosowane do wieku uczestników.

Przedszkole Polonijne, warsztaty artystyczne „Jesień w sztuce”
Projekt przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, składający się z dwóch spotkań, prowadzonych przez mgr Joannę Ewę Lampart, nauczyciela przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi w polskich przedszkolach. Pierwsze spotkanie odbyło się 9 października, drugie odbędzie się 6 listopada 2010 roku. Zajęcia trwają od 16.30 do 18.30 w ramach spotkań Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici, opierają się na grach i zabawach dostosowanych do wieku uczestników, z użyciem muzyki Chopina. Oprócz ćwiczeń typowo ruchowych, dzieci wykonują prace plastyczne w oparciu o kolory związane z jesienią, wyrażając manualnie swoje emocje.

Szkoła Polonijna, warsztaty wokalno-muzyczne „Zabawy z Fryderykiem”
Projekt kulturalny przeznaczony dla dzieci od 6 lat wzwyż, biorą w nim udział uczniowie naszej szkoły, ale posiadamy jeszcze 3 wolne miejsca dla ewentualnych chętnych dzieci w wieku od 6 do 10 lat (info: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zajęcia prowadzone będą przez polskich artystów mieszkających w Veneto, śpiewaczkę operową, Dominikę Zamarę (www.dominikazamara.it) i pianistę Jakuba Tchorzewskiego (www.piano.vin.pl), i odbywać się będą w następujący sposób:
6 listopada, 18.00-18.45, 19.00-19.20 warsztaty muzyczne z pianistą
20 listopada, 18.00-18.45, 19.00-19.20 warsztaty wokalne ze śpiewaczką
4 grudnia, 18.00-18.45, 19.00-19.20 warsztaty wokalno-muzyczne z udziałem śpiewaczki i pianisty.

Dzieci oprócz twórczości Chopina poznają również najważniejsze terminy muzyczne, nauczą się emisji głosu, podstawowych kroków do polskich tańców narodowych, a na koniec wystąpią wspólnie z artystami w krótkim recitalu.