Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
25
Pn, styczeń

5 grudnia br., w duchu przekazywania polskich zwyczajów i tradycji, Rada Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie zorganizowała mikołajki, w których wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.