Opłatek w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie - Nasz Swiat
02
So, lipiec

Nasze sprawy

12 grudnia br. w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz pracownicy Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania fragmentu Pisma św. oraz nauki, w której Ksiądz Duszpasterz Sebastian Sosnowski TChr nawiązał do Orędzia Jana Pawła II z 1978 roku „Boże Narodzenie – świętem człowieka”.


 
Pamiętając o ludzkim aspekcie zbliżających się Świąt, w duchu rozpoczętego niedawno Roku Świętego Miłosierdzia, rodzice złożyli dary żywnościowe na rzecz najbardziej potrzebujących w naszej wspólnocie parafialnej. Podtrzymali w ten sposób tradycję kościoła św. Stanisława B.M. - miejsca, z którego zawsze płynęła i nadal płynie pomoc dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dyrektor Szkoły przypomniała zebranym o działalności naszych Rodaków w czasie II wojny światowej, którzy spotykając się w kościele św. Stanisława B. M., organizowali pomoc dla polskich jeńców wojennych oraz uchodźców z Polski przebywających na terenie Włoch.

Delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża we Włoszech w czasie spotkanie, które odbyło się 28 XI 1941 w obecnej Auli Jana Pawła II. Od lewej (stoją) Leonard Kociemski, Hr. Marja Lasocka, Witold Laskowski, (siedzą) Barbara Kretkowska, Aleksander Kołtoński. (28 XI 1941 r.) Zdjecie pochodzi ze zbiorów Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie.W programie przeplatanym kolędami uczniowie klas starszych zaprezentowali zwyczaje i tradycje  bożonarodzeniowe z różnych regionów Polski. W wędrówce od Bałtyku do Tatr opowiedzieli młodszym kolegom o świątecznej obrzędowości Kaszubów, Kurpiów, Ślązaków i Górali. Uroczystość zakończyła się modlitwą, łamaniem opłatka, składaniem życzeń i spożyciem wspólnego poczęstunku, któremu towarzyszyła serdeczna, pełna rodzinnego ciepła atmosfera.

Agata Rola-Bruni
dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej przy kościele św. Stanisława B. M. w Rzymie