Najmłodsi uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie wiedzą, jak należy dbać o naszą planetę - Nasz Swiat
16
Pt, kwiecień

Nasze sprawy

W sobotę 23 kwietnia br. z okazji Światowego Dnia Ziemi w naszej Szkole odbyła się lekcja przyrody, która miała na celu umocnienie kontaktu dzieci z naturą, kształtowanie ich postaw ekologicznych oraz budzenie w nich troski o naszą planetę. 

Rozmowa o zagrożeniach płynących dla środowiska z nieprzewidzianych działań człowieka uświadomiła uczniom klas pierwszych jak ważne jest mądre i odpowiedzialne współżycie człowieka z przyrodą. Podczas zajęć dzieci nauczyły się, jak oszczędzać energię i wodę, zbierać makulaturę, segregować śmieci, dowiedziały się co to jest recykling, oglądały małe dzieła sztuki stworzone z odpadów - materiałów nadających się do recyklingu, a także zrozumiały, że nasze codzienne zachowanie ma duży wpływ na środowisko. Odpowiedziały na pytanie, dlaczego należy chronić ziemię i jak należy się zachowywać, aby była zdrowa, czysta i piękna. 

 

„Nie powinno się zostawiać w lesie papierków od cukierków i butelek, bo może dojść do pożaru” – mówi Daria, lat 6.

„Nie wolno śmiecić, bo szkodzi to przyrodzie, zwierzętom i nam” – dodaje Martina, lat 7.

„Nie możemy wyrzucać wszystkich śmieci do jednego kosza, tylko dzielić je do kolorowych pojemników i wtedy jest bardziej czyste powietrze” -  wykrzykuje Dawid, lat 7.

„ I jak myjemy zęby, to musimy zakręcać wodę, żeby nie leciała i musimy ją oszczędzać, bo woda jest nam bardzo potrzebna, bez niej nie byłoby życia na ziemi” – dopowiada Marta, lat 7.

 

Kształtowanie świadomości środowiskowej u dzieci jest bardzo ważne. Pozwala przyjąć im pozytywne postawy wobec natury, rozwijać wrażliwość emocjonalną, wyzwala chęć działania na rzecz ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna jest trwałym elementem wychowania i składnikiem systemu wartości.

 

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. 

Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.”

 

Piękne i mądre słowa Jana Pawła II przypominają nam, że był on również wielkim miłośnikiem i obrońcą przyrody. 

 

„Przyroda cierpi z powodu człowieka.

Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. 

Tu także chodzi o siódme przykazanie: Nie kradnij!

Woda,powietrze, ziemia, las, zwierzęta, rośliny zostały stworzone przez Boga  i zasługują na szacunek ze strony człowieka”.

 

Zagadnienia lekcji mali ekolodzy uwiecznili w swoich pracach plastycznych.

 

Na zakończenie zajęć wszyscy złożyli przyrzeczenie: 

 

Ziemio!

Nie chcemy, abyś była zniszczona,

Chcemy, żebyś była cała zielona,

Więc przysięgę Ci składamy,

Że zniszczyć Ciebie nie damy!

 

Joanna Chojnacka

Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie

Autor: Cacopardi Mario

 

Autor: Cudzich Marek

 

Autor: Cygańczuk Daria

 

Autor: Czerwiński Karol

 

Autor: Domańska Marta

 

Autor: Kociuba Klaudia

 

Autor: Kociuba Luiza

 

Autor: Markolaj Matteo

 

Autor: Piergrossi Antonio

 

Autor: Spiżarny David