Dzień Polski w Rzymie - listopad 2016 - Nasz Swiat
26
Śr, czerwiec

Nasze sprawy

W niedzielę, 20 listopada 2016 roku, w Auli Jana Pawła II przy Kościele św. Stanisława w Rzymie odbył się kolejny już w tym roku Dzień Polski w Rzymie. Dziękujemy całej Polonii rzymskiej, która przyłączyła się do listopadowej akcji charytatywnej, podczas Dnia Polskiego udało nam się uzbierać 833 euro.

„Pomóżmy niewidomym zobaczyć Rzym oczami duszy” – to było hasło przewodnie listopadowego Dnia Polskiego, który poświęcony był osobom niewidomym i słabo widzącym z Polskiego Związku Niewidomych OM Koło Wieliczka. Podopieczni wyżej wymienionego Związku mają marzenie, które dodaje sensu ich życiu, móc przyjechać z pielgrzymką na grób św. Jana Pawła II oraz odwiedzić Papieża Franciszka.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane Zarządowi PZN. Prezes PZN OM Koło Wieliczka, Edward Bober, telefonicznie był obecny podczas rozpoczęcia i zakończenia imprezy.

Podczas rozpoczęcia Pan Bober w kilku słowach przedstawiał nam sytuacje swoich podopiecznych, powiedział, że są to osoby niezamożne, najczęściej żyjące dzięki rencie socjalnej, które w pełnym tego słowa znaczeniu mogą tylko marzyć o takiej pielgrzymce.

Do naszej akcji bardzo czynnie dołączyła się Szkoła Polska w Rzymie. Podczas rozpoczęcia była obecna Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie Danuta Stryjak, która przekazała nam i Panu Prezesowi bardzo radosną nowinę. Otóż, jak powiedziała Pani Stryjak, Rada Rodziców wraz z Dyrekcją, podczas ostatniego zebrania podjęli decyzje, że zebrane pieniążki z malowania bombek zostaną przeznaczone dla niewidomych z PZN Koło Wieliczka. Zapraszamy wszystkich na malowanie bombek w Szkole Polskiej 8 grudnia 2016 roku w lokalu przy Vicolo Doria 6. To już ostatnie wydarzenie w tym lokalu Szkoły.

Gośćmi honorowymi Polskiego Dnia w Rzymie byli 

- Ks. Prałat Paweł Ptasznik – Duszpasterstwo Polaków w Rzymie;

- Ewa Mamaj - Kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie;

- biskup Szczepan Wesoły;

- Danuta Stryjak – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie;

- Agnieszka Folcik – wiceprezes Stowarzyszenia Instytut dla Polonii oraz Dyrektor Szkoły Polskiej w Lago Patria;

- Aleksandra Zapotoczny – Prezes Stowarzyszenia Totus Tuus;

- Iwona Bigos i Renata Kobendzowski – Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Le Rondini;

- Barbara W. Janowicz – Wiceprezes AIPRO;

- Ks. Prałat Jan Główczyk.

- Michał Zalewski – sklep polski U MICHAŁA;

- Przemysław Mróz – POLONIA SERVICE;

- Edyta Burchart – FOREVER.

Dziękujemy tym, którzy wspomogli naszą akcje charytatywną biorąc czynny udział w bogatym programie przygotowanym specjalnie na ten dzień.

- Dott. Walterowi Fioravanti i Bożenie Chmielewskiej z OCULISTICA CIAMPINO. Dott. Fioravanti przygotował wykład na temat „GŁÓWNE PRZYCZYNY CHORÓB OCZU” i dla tych, którzy zgłosili się na konsultacje przygotował darmową wizytę w swojej Klinice w Ciampino.

- Mecenas Magdalenie Krystynie Behr i mężowi Avv Giuseppe Carmine Marra z Kancelarii MARRA & BEHR z Neapolu. Mecenas Behr poświęciła godzinę na wykład „WŁOSKIE PRAWO RODZINNE – podstawowe zagadnienia”, kładąc szczególną uwagę na prawa i obowiązki kobiet.

- Nauczycielom i uczniom ze Szkoły Polskiej w Rzymie, którzy swoimi wystąpieniami dołączyli się do wspólnego celu.

- mł. chor. rez. Waldemarowi Zientara, który reprezentując 12 Pułk Ułanów Podolskich przedstawiał nam kilka wątków historii znanych z bezpośredniej relacji pułk. Eryka Jankowskiego oraz w imieniu Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Rzymie – płk. Janusza Urban, podarował na aukcję przepiękny album oraz godło Polski.

- Joannie Łukaszewicz wraz z grupą swoich studentów: Dario Adella, Atreo Marano, Giulia Rugolo, Marco Cardelli, Sara Ciocca, Elana Sofia Fagioli, Andrea Stefanini, Andrea Coviello, Eleonora Bianchi, którzy zachwycili nas muzyka poważną.

- Scholi Młodzieżowej z Kościoła św. Stanisława w składzie Patrycja, Annamaria, Victoria, Martina, Natalia, Gabriela, Asia, Sara, Wittoria, Wiktoria i Julia pod dyrekcją Siostry Martyny.

- Edycie Ścibior, która przygotowała popołudnie z twórczością Wisławy Szymborskiej.

- TRIO – Ewie Nytko, Piotrowi Kołtunowicz i Jackowi, którzy towarzyszyli nam przez cały dzień a głos Ewy i interpretacja polskich przebojów niejedną łzę wycisnęła.

 

PATRONAT HONOROWY nad DNIEM POLSKIM W RZYMIE odjęło Duszpasterstwo Polaków w Rzymie i Wydział Konsularny przy Ambasadzie RP w Rzymie.

PATRONAT MEDIALNY - dwutygodnik NASZ ŚWIAT

 

Dziękujemy sponsorom:

- sklep polski U MICHAŁA;

- sklep polski KAROLEK;

- DESIGN&PRINT;

- POLONIA SERVICE;

- KSIĘGARNIA POLSKA;

- restauracja polska BAJKA;

- FOREVER;

- BOTTEGA DI PETER;

- CICHOLAZ ART;

- MICHALINEUM;

- STOWARZYSZENIE TOTUS TUUS.

 

Szczególne podziękowania należą się grupie osób, która nie patrząc na swoje obowiązki z wielką radością pomagałą nam przez cały czas trwania Dnia Polskiego w Rzymie: Lucyna, Henryka, Anna, Jolanta, Katarzyna D. Katarzyna Z., Jakub, Robert.

Zapraszamy na kolejna naszą inicjatywę już 10 grudnia koncert kolęd, czyli RZYMSKIE KOLĘDOWANIE

Więcej zdjęć na: DZIEŃ POLSKI W RZYMIE – LISTOPAD 2016

 

Alicja Kołtunowicz Mojabancarella

Jacek Pydyn Videopyja