Dwujęzyczność w teorii i w praktyce - szkolenie metodyczne w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie - Nasz Swiat
26
Śr, czerwiec

Nasze sprawy

19 listopada br., w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie odbyło się szkolenie metodyczne zorganizowane przez Lokalny Ośrodek Metodyczny (LOM) we Włoszech.

 

Uczestników spotkania powitała pani Anna Smolińska (Lider Ośrodka), która opowiedziała o nowopowstających strukturach LOM oraz zachęciła do zaangażowania się w budowanie struktur lokalnego wsparcia dla nauczycieli polonijnych przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska (ODNSWP) . 

Następnie odbyły się wykłady polsko–włoskiego logopedy, mgr slawistyki Igi Alicji Gujskiej. 

Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z elementami teorii dotyczącej dwujęzyczności, wymiany doświadczeń i wspólnego zastanowienia się nad rozwojem mowy dwujęzycznych dzieci. Aktywnie uczestniczyli w części dotyczącej profilaktyki logopedycznej, dzięki której poznali metody wspierania rozwoju mowy, usprawniania narządów artykulacyjnych i treningu słuchu fonematycznego, które można wprowadzać na zajęciach polonistycznych, szczególnie w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Po teorii nadszedł czas na praktykę. Logopeda przeprowadziła zajęcia pokazowe z uczniami klasy II.

Fot. Lokalne Ośrodki Metodyczne ODN SWP

 

 

Podczas lekcji zostały przedstawione różne techniki ćwiczeń dla dzieci usprawniające motorykę narządów mowy, wspomagające uwagę słuchową oraz różnicowanie i wymowę polskich głosek.

 

Redakcja

oprac. na podst. materiałów prasowych Lokalnych Ośrodków Metodycznych ODN SWP

facebook/lomodnswp