Aleksander Nawrocki w Apulii - Nasz Swiat
24
N, styczeń

Nasze sprawy

Stowarzyszenie Amici Italia–Polonia wraz z kwartalnikiem 'La Valissa' zorganizowało cykl spotkań autorskich poety Aleksandra Nawrockiego w Apulii.

 

Kwartalnik  "La Valissa" opublikował z tej okazji w 103 numerze pisma wiersze Aleksandra Nawrockiego w przekładzie Joanny Kalinowskiej.

Aleksander Nawrocki, poeta, krytyk literacki oraz redaktor naczelny czasopisma "Poezja dzisiaj" jest też właścicielem wydawnictwa  "IBiS".

Podczas swoich spotkań poeta opowiadał zarówno o swoich doświadczeniach literackich jak i wydawniczych, a także o organizowanych przez siebie festiwalach poetyckich Światowego Dnia Poezji UNESCO oraz Festiwalu Poezji Słowiańskiej.

Podczas swojego siedmiodniowego pobytu odbył siedem spotkań.W spotkaniach towarzyszyli mu Daniele Giancane, Nicola Accettura i Angela Gianelli z grupy "La Valissa" oraz Joanna Kalinowska, poetka i tłumaczka zamieszkała w Apulii.

Pierwsze  ze spotkań odbyło się w miejscowości Molfetta, w ITCGT Salvemini, z młodzieżą starszych klas  szkoły średniej. Spotkanie prowadził jeden z poetów grupy "La Valissa", Gianni Palumbo.

 Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, podczas recytacji wierszy poety jeden z uczniów zagrał także parę utworów muzycznych na skrzypcach.

 Po południu w księgarni „Roma" poeta spotkał  się z  członkami grupy "La Valissa", w  której skład wchodzą poeci , pisarze i krytycy literaccy. Szefowi grupy „La Valissa", profesorowi Daniele Giancane, Aleksander Nawrocki wręczył pamiątkowy pierścień przyjaźni, pieczętujący zapoczątkowaną pomyślnie współpracę pomiędzy poetami z grupy, a twórcami polskimi, skupionymi przy czasopiśmie „Poezja Dzisiaj".

Następnego dnia  rano Aleksander Nawrocki został zaproszony na spotkanie ze studentami Uniwersytetu im.Aldo Moro w Bari. Po południu odbyło się spotkanie w zabytkowym pałacu Tuputti w Bisceglie,  gdzie władze miasta uhonorowały go srebrną plakietką pamiątkową. Spotkanie prowadził młody poeta z tego miasta, Maurizio Evangelista.

W środę wieczorem wystąpił w Massafrze jako gość honorowy na wieczorze profesor Barbary Wojciechowskiej Bianco, której wręczył Srebrną Różę  za propagowanie kultury polskiej na terytorium Włoch, a Gaetano Finizio srebrny pierścień z orłem za aktywną działalność na rzecz Polski w Stowarzyszeniu „Amici Italia-Polonia".

We czwartek  poeta przyjechał do Taranto, aby w eleganckim Salonie Lustrzanym Urzędu miasta spotkać się z miłośnikami poezji. W wieczorze uczestniczył syndyk miasta dr.Ippazio Stefàno, wielki przyjaciel Polski i Polaków, któremu poeta wręczył tom swoich wierszy wydany w czterech językach, a prowadzącej spotkanie młodej poetce i animatorce działalności kulturalnej, Marze Venuto, srebrną broszę.

W piątek rano w miejscowości Mottola, związanej historycznie z Polską poprzez Drugi Korpus pod dowództwem gen. Andersa, Aleksander Nawrocki spotkał się z młodzieżą szkoły średniej A.Manzoni.

Wiersze polskiego poety spotkały się tam z ciepłym i serdecznym odbiorem.

Po południu Aleksander Nawrocki udał się na cmentarz wojskowy żołnierzy polskich w Casamassima, gdzie złożył pokłon każdemu z 429 pochowanych tam poległych bohaterów, a towarzyszącej mu apulijskiej pisarce, autorce powieści o Bonie Sforza, Angeli Campanelli przekazał kryształowy różaniec z ryngrafem Matki Boskiej Ostrobramskiej przywieziony z Wilna.

W sobotę odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu zaplanowanych imprez. W miejscowości Bitonto w ITC Vitale Giordano entuzjastycznie nastawiona młodzież podjęła poetę spektaklem teatralnym. Młodzi recytatorzy zaprezentowali również w języku włoskim wiersze twórcy, a później rozpoczęła się długa i interesująca dyskusja.  Ogólnie we wszystkich spotkaniach wzięło  udział ponad 600 osób.

Podsumowaniem wizyty była propozycja Aleksandra Nawrockiego: wydanie dwujęzycznej polsko-włoskiej antologii poezji w serii „Mosty". Zadecydowano, że książka ukaże się w drugiej dekadzie października br. i jej promocja odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji w Warszawie, 12-13 października br. w Domu Polonii oraz w Muzeum Literatury Adama Mickiewicza z udziałem delegacji poetów z Italii.

 

Joanna Kalinowska

 Zdjęcia z pobytu poety można obejrzeć w albumach tematycznych na stronie:

https://www.facebook.com/aleksandernawrockiinitalia/