Nowy Zbiorowy Kontrakt Pracy dla pomocy domowych już w czerwcu - Nasz Swiat
13
Pn, lipiec

Wiadomości

Po dwóch latach negocjacji, związki zawodowe oraz stowarzyszenia pracodawców doszły do porozumienia dotyczącego nowego Zbiorowego Kontraktu Pracy (CCNL) osób zatrudnionych w charakterze pomocy domowych. Nowy Kontrakt przewiduje m.in.: podwyżkę płac oraz podwojenie okresu wypowiedzenia pracownicy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Kilka dni temu w Rzymie, związki Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil i Federcolf oraz stowarzyszenia Fidaldo i Domina doszły do porozumienia (pełny tekst znajduje się tutaj) w sprawie nowego CCNL, które obejmuje także dwa, nierozwiązane do tej pory punkty, które okazały się kluczowe w podpisaniu po 2 latach nowego Zbiorowego Kontraktu Pracy osób zatrudnionych w charakterze pomocy domowych: podwyżka płac oraz podwojenie okresu wypowiedzenia w przypadku zwolnienia się pracownicy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Podwyżka płac podzielona zostanie na trzy raty. Pierwsza obowiązywać zacznie od 2014 roku, druga od 2015, a ostatnia od 2016 i uzależniona będzie od przynależności pracownika do danej kategorii (livello). Na przykład: opiekunowi osób samodzielnych (osoby starsze lub dzieci), który oprócz opieki wykonuje prace związane np. z gotowaniem i utrzymaniem porządku w domu (kategoria B super) przewidziano podwyżkę w wysokości 19 euro (7+6+6).

Jeżeli chodzi o ochronę pracownic powracających z urlopu macierzyńskiego, dzięki porozumieniu wydłuży się dwukrotnie okres wypowiedzenia w przypadku, gdy  “pracodawca będzie chciał zwolnić pracownicę przed 31 dniem po zakończeniu ww. urlopu”. Oznacza to, że np. młode matki z pięcioletnim stażem, zatrudnione na minimum 25 godzin tygodniowo będą miały prawo do dwumiesięcznego wypowiedzenia lub odszkodowania w wysokości dwóch miesięcznych pensji.

Włoska Federacja Pracodawców zatrudniających pomoce domowe  (Fidaldo) ogłosiła, że w nowym Zbiorowym Kontrakcie wiele uwagi zostanie poświęcone “opiece nad osobami niesamodzielnymi. Mowa tu także o zmianach pozwalających na całkowitą opiekę (7 dni w tygodniu), dając pracodawcy prawo do zatrudnienia – po niskich opłatach – dodatkowego pracownika, który zastępowałby pracownika w jego wolnych od pracy dniach”.

Teraz należy poczekać do momentu podpisania nowego Zbiorowego Kontraktu Pracy. Prawdopodobnie dojdzie do tego już pod koniec czerwca.  

Warto podkreślić, że nowy CCNL  dotyczy ponad 2 mln pracowników, w większości cudzoziemców, zatrudnionych w charakterze pomocy domowych, jak colf, badanti, baby sitter, itd.

Elvio Pasca