Sploty kulturowe - Nasz Swiat
27
So, luty

Polacy we Włoszech

16 lutego w Teatro Vittoria w Turynie odnbbył się koncert Gai Kunce, pianistce z Krakowa, która zaprezentowała  utwory polskich Żydów: Józefa Wieniawskiego (1837-1912), Ignacego Friedmana (1882 -1948) i Alexandra Tansmana (1897-1986). Występ został poprzedzony wstępem, przygotowanym przez muzykologa Enrico Fubini.

Koncert ten był próbą zilustrowania silnej więzi kulturowej narodu żydowskiego i polskiego. Z korzyścią dla obu stron i nie prowadząc do szczególnych napięć, wspólnota żydowska rozrastała się integrując z Polakami przez wiele wieków, począwszy od pierwszych ruchów migracyjnych w XII w. aż do wybuchu II Wojny Światowej.

Pod koniec XIX w. w Warszawie mieszkało około 300 tys Żydów. W większości mieli oni wysoki status społeczny, byli wykształceni, często należeli do promotorów nowoczesnych trendów w życiu gospodarczym i intelektualnym kraju i cechowało ich mocne poczucie tożsamości polskiej. Ponadto w mieście działało wiele zreformowanych synagog, w których kazania wygłaszane były w języku polskim.

W chwili wybuchu II Wojny Światowej żyło w RP około trzech milionów Żydów, co stanowiło 10% całej populacji. Trzy miliony ludzi, którzy pozostawili niezatarty ślad w kulturze polskiej. Koniec tego świata wyznaczył najazd nazistów na Polskę i ich decyzja o  “likwidacji” kwestii żydowskiej.

Co pozostało z więzi wspólnoty polsko-żydowskiej do dziś?
We wschodnich regionach Polski można jeszcze spotkać synagogi, szkoły religijne (cheder) i rytualne łaźnie (mikveh). Ponadto, wojenną gehennę przetrwały sztuki teatralne, filmy oraz muzyka. I to właśnie dzięki utworom muzycznym i ich uniwersalnemu językowi możemy, chociaż w części, przywołać zaginiony świat, który pozostawił tak wielką pustkę w kulturze obu narodów.

Koncert został zorganizowany przez Konsulat Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Turynie, Urząd Miasta w Turynie – Asesorat do spraw Współpracy i Kontaktów Międzynarodowych, Wspólnotę Żydowską w Turynie oraz Ognisko Polskie w Turynie, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.