Rzymska Polonia wzięła czynny udział w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą - Nasz Swiat
28
N, luty

Polacy we Włoszech

13 listopada w salce parafialnej Kościoła św. Stanisława przy via Botteghe Oscure rzymska Polonia wzięla udział w projekcie związanym  z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, obchodzonego co roku 14 listopada.

Do pomiaru cukru za pomocą glukometru, od godz. 8.30 do 13.30 zgłosiły się 269 osoby.

ŚDC został zorganizowany dzięki współpracy Parafii Polskiej - Kościół św. Stanisława, Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „Jaskółki”  oraz Stowarzyszenia Diabetyków Włoskich (AID). Obecny był lekarz dr Sandro LO Pinto - diabetolog i dietolog (należący do AID), dwie polskie pielęgniarki - Joanna i Alina oraz członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Jaskółki - Iwona, Grazyna, Jola, Celina, Stefania, Marzanna i Antonio.

W imieniu własnym i członkiń Stowarzyszenia,  dziękuję Instytucjom i Osobom, które przyczyniły się do organizacji i sprawnego przebiegu Dnia Cukrzycy oraz wszystkim osobom, które 13 listopada w trosce o własne zdrowie  uczestniczyły w pomiarze cukru i/lub ciśnienia oraz zasięgnęły  porad.

Iwona Bigos
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Jaskolki” – „Le Rondini”


Fakty i dane dotyczące cukrzycy w Polsce
tłumaczenie ulotki informacyjnej wydanej przez IDF
z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 2010


Zachorowalność i śmiertelność:
•    Ponad 2,6 miliona dorosłych obywateli polskich choruje na cukrzycę, co stanowi ponad 9% społeczeństwa.
•    Dodatkowe 4,8 miliona osób (17% populacji) cierpi na upośledzoną tolerancję glukozy (stan przedcukrzycowy).
•    Sytuacja ulegnie pogorszeniu w przyszłości, kiedy to szacunkowe 3,1 miliona dorosłych obywateli będzie chorych na cukrzycę w 2030 roku.
•    29 000 obywateli polskich umiera na cukrzycę każdego roku. To więcej niż 3 osoby na godzinę.
•    Typ 2 cukrzycy, który stanowi ponad 90% przypadków cukrzycy w Polsce, skraca długość życia o 5-10 lat.
•    Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), cukrzyca jest czwartą w kolejności przyczyną śmierci w Europie Zachodniej. Nie uwzględnia się tu śmierci z powodu powikłań cukrzycowych.
•    Cukrzyca jest wiodącą przyczyną chorób sercowo-naczyniowych, chorób nerek, ślepoty i amputacji kończyn. Około 70-80% obywateli Unii Europejskiej chorych na typ 2 cukrzycy umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Wielu innych cierpi na powikłania cukrzycowe. Dla Polski dane te przedstawiają się następująco:
- co najmniej 25% osób z cukrzycą cierpi na chorobę wieńcową,
- 10% osób z cukrzycą cierpi na nefropatię i 19% na mikro-albuminurię,
- 31% osób z typem 2 cukrzycy cierpi na retinopatię, która może prowadzić do ślepoty.
•    Około 50% osób chorych na cukrzycę nie jest świadomych swojej choroby i nie jest na nią leczone. To oznacza, że ponad milion obywateli polskich z cukrzycą jest diagnozowanych zbyt późno, czego rezultatem są nasilone powikłania i koszty leczenia.
•    Podczas gdy typ 2 cukrzycy wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka (takimi jak wiek, pochodzenie etniczne, czynniki genetyczne, nadciśnienie, dyslipidemia i otyłość), otyłość ma najsilniejsze powiązanie z typem 2 cukrzycy.
•    40% mężczyzn w Polsce ma nadwagę i 21% jest otyłych; 28% kobiet w Polsce ma nadwagę i 22% jest otyłych. Młode pokolenie również źle kontroluje wagę: 16% chłopców i 11% dziewcząt w wieku 1-18 lat ma nadwagę i 4% jest otyłe.

Koszty cukrzycy dla opieki zdrowotnej:

•    Cukrzyca kosztuje polski system opieki zdrowotnej 11% jego środków. To ponad 1,32 miliarda euro rocznie i 150 000 euro na godzinę (na podstawie danych z 2008 roku).
•    Mimo uporczywych przekonań, to nie leczenie cukrzycy kosztuje najwięcej, a leczenie jej powikłań. Innymi słowy im dłużej ktoś czeka na leczenie, tym więcej będzie ono kosztowało.
•    Faktycznie tylko 25% wydatków pochłania leczenie cukrzycy, a 75% leczenie późnych powikłań; tylko 7% środków wydaje się na leki przeciwcukrzycowe, a 55% na hospitalizację.
•    Koszty finansowe dla społeczeństwa obejmują także spadek produktywności i związane z tym utracone szanse na rozwój ekonomiczny. Te koszty pośrednie szacowane są jako znacznie wyższe niż koszty bezpośrednie cukrzycy.

Zapobieganie, wczesne wykrywanie i środki ostrożności:
•    Większości przypadków cukrzycy typu 2 można zapobiec przez zmiany w stylu życia, takie jak zdrowa dieta ograniczająca spożycie tłuszczu i 30 minut umiarkowanych ćwiczeń fizycznych każdego dnia.
•    Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy i stanu przedcukrzycowego daje wydajne efekty u wszystkich obywateli powyżej 40. roku życia.
•    Wczesna interwencja prowadzi do znacznych oszczędności długoterminowych w wydatkach opieki zdrowotnej.
•    Skuteczne leczenie cukrzycy znacznie redukuje jej powikłania, takie jak zawały serca, wylewy, czy poważna utrata widzenia. Skuteczne leczenie obejmuje ścisłe monitorowanie i kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego i poziomu tłuszczu.

Opracowanie i tłumaczenie: Anna Śliwińska