Ryszard Demel Honorowym Obywatelem Padwy - Nasz Swiat
19
Pn, październik

Polacy we Włoszech

Ryszard Demel jest pierwszym Polakiem oraz obcokrajowcem, który otrzymał tak wysokie wyróżnienie w Padwie.

Ryszard Demel14 stycznia w Padwie odbyła się uroczystość przyznania Honorowego Obywatelstwa Miasta Padwy Ryszardowi Demelowi - polskiemu artyście, filologowi, historykowi sztuki, nauczycielowi akademickiemu, związany z Uniwersytetem w Padwie. Wniosek o nadanie tego wyróżnienia złożony został przez znany autorytet naukowy prof. Giuliano Pisani i Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie (AIPP).

Ryszard Demel to niezwykła postać Polaka na obczyźnie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Na początku 1945 r. wstąpił do II Korpusu we Włoszech. W 1946 r. został skierowany przez gen. Andersa na studia do Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Po opuszczeniu Włoch przez II Korpus i wyjeździe do Anglii, Demel kontynuował studia w School of Painting and Printmaking in England. Mianowany kierownikiem Pracowni Malarskiej i Aktu przy Konfraterni Artystów i Aktorów Teatru w Londynie, pracował jako pierwszy asystent znanego witrażysty J. E. Nuttgensa w High Wycombe. Od roku 1952 był nauczycielem w trzech szkołach średnich w Hastings, gdzie urządził swoją pracownię witrażu i zdefiniował wyniki nowatorskich eksperymentów związanych ze szkłem i efektami światła w kompozycjach mozaikowych nazwanych „witrażami refrakcyjnymi”.

Po dziesięcioletnim pobycie w Hastings, prof. Demel przeniósł się do Padwy, rodzinnego miasta żony.
Najbardziej sławnymi witrażami autorstwa Ryszarda Demela jest cykl pięciu witraży w Duomo - katedrze w Padwie.

Wzbogacił swoją artystyczno-literacką osobowość przyjaźnią z Sergiuszem Piaseckim, sławnym autorem „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy”. Piasecki oddał Demelowi w testamencie prawa autorskie i swoje bogate archiwum. Artysta opracował biografie pisarza i wydał wszystkie jego powieści w Polsce.
Jako lektor języka angielskiego pracował w Państwowym Instytucie Hotelarskim w Abano Terme i na Uniwersytecie w Padwie oraz w Ca’Foscari w Wenecji jako lektor języka i literatury polskiej. Uzyskał doktorat na Polish University w Londynie oraz tytuły Bachelor of Arts, Fellow of the Institute of Linguists, Fellow of the Royal Society of Arts, instytutów angielskich.

Jako aktywny członek Polish Society of Arts and Sciences Abroad jest na liście wybitnych polskich uczonych na obczyźnie za zgłębienie tajemnic światła w sztuce witrażu oraz za osiągnięcia literackie i artystyczne. Za służbę kulturze Ryszard Demel został uhonorowany złotym GLORIA ARTIS.

redakcja