Odznaczeni za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski i pomocy Polakom - Nasz Swiat
27
So, luty

Polacy we Włoszech

26 marca w Ambasadzie Polskiej w Rzymie Ambasador RP we Włoszech Wojciech Ponikiewski w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczył  Julitę Hempel Scaringi, Marię Wandę Romer, Krystynę Różę Jaworską i Ulrico Leiss de Leimburg za ich wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski i pomocy Polakom.

Julita Hempel Scaringi otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP.
- W latach 1963-89 uczestniczyła w organizowaniu stypendiów naukowych na terenie Włoch dla osób z Polski, które nie należały do komunistycznego establishmentu. Była współorganizatorem długoletniej akcji książkowej, polegającej na rozdawnictwie prohibitów wśród osób przyjeżdżających do Włoch oraz wysyłce do Polski publikacji kulturalnych wydawanych na Zachodzie.  Pani Julita zaangażowana była również w prace Polskiego Instytutu Historycznego, gdzie przez ponad 30 lat prowadziła obsługę administracyjną i finansową.
Realizując działalność społeczną, kulturalną i patriotyczną, wykazywała się wyjątkowym zaangażowaniem, rzetelnością i sumiennością. Jej determinacja oraz pełne oddanie sprawie polskiej są wzorem postawy Polaka na obczyźnie – mówił Pan Ambasador.

Krystynę Różę Jaworską odznaczono Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.
Krystyna R. Jaworska w latach 1980- 89 była bardzo aktywną działaczką Komitetu Solidarności z Solidarnością i Komitetu Pomocy Polsce. Kierowała działem kontaktów nieformalnych z organizacjami opozycyjnymi w Polsce i przekazywała im pomoc materialną.
Przygotowywała także zbiórkę i wysyłkę darów do Polski oraz organizowała konferencje naukowe, poświęcone opozycji w Polsce z udziałem wielu wybitnych osobistości reprezentujących polską emigrację polityczną na Zachodzie Europy – przypomniał Ambasador. - Dzięki aktywności Pani Krystyny Jaworskiej na polu promocji kultury polskiej, po 1989 r. zorganizowano kilka bardzo udanych wystaw w Turynie i Chivasso. Ponadto przez cały czas, jako wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie w Turynie oraz wiceprezes Ogniska Polskiego Turynie, Pani Krystyna Jaworska angażuje się w działalność na rzecz Polski – mówił.

Marii Wandzie Romer  Pan Ambasador wręczył Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.
- Pani Maria Romer, obecnie prezes Ogniska Polskiego w Turynie, w latach 1980-88 zaangażowana była  w pomoc Solidarności. Była prezesem Komitetu Solidarności z Solidarnością w Turynie i Komitetu Pomocy Polsce.
Wniosła nieoceniony wkład w działalność na rzecz Polski Niepodległej. Zaangażowała wiele środowisk włoskich w pomoc i wsparcie dla Polski.  Od 1989 r. w ramach Ogniska Polskiego uczestniczy w promocji kulturalnej i gospodarczej naszego kraju – powiedział Wojciech Ponikiewski.

Ulrico Leiss de Leimburg odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi.
- Ulrico Leiss de Leimburg, który w ubiegłym roku został decyzją Ministra SZ Konsulem Honorowym RP w Turynie, jest bardzo aktywnym działaczem i wiceprezesem Ogniska Polskiego w tym mieście. W latach 1980-88 zaangażowany był w działalność Komitetu Solidarności z Solidarnością i Komitetu Pomocy Polsce w Turynie.
Pan Leiss de Leimburg wykonywał misje kurierskie do Polski, służące utrzymaniu kontaktów z organizacjami opozycyjnymi. Przekazywał informacje do organizacji opozycyjnych m.in. w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Pan Leiss de Leimburg leczył także nieodpłatnie polskich emigrantów, którzy po stanie wojennym znaleźli się w regionie Piemontu, i  nadal czyni to bezinteresownie - mówił Pan Ambasador.

D.W.
na podst. przemówienia Ambasadora RP
Wojciecha Ponikiewskiego

foto: Krystyna R. Jaworska i Ulrico Leiss de Leimburg / z arch. Ogniska Polskiego w Turynie