Zwycięzcy konkursu Korczakowskiego zorganizowanego przez SSK Le Rondini w Rzymie - Nasz Swiat
17
N, październik

Nasze sprawy

Pod koniec 2011 r. Sejm RP podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 - Rokiem Janusza Korczaka. Zabiegał o to Rzecznik Praw Dziecka - pan Marek Michalak. Hasłem przewodnim została myśl J. Korczaka  „Nie ma dzieci - są ludzie”.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini włączyło się w obchody Roku Korczaka i 22 lipca 2012 r. w rocznicę urodzin Janusza Korczaka, ogłosiło

Konkurs  Plastyczny i Literacki „Korczak o nas  i dla nas” związany z twórczością i poglądami tego wybitnego człowieka. 29 listopada 2012 roku miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży z rodzin polskich i polsko-włoskich zamieszkałych w Rzymie i w Regionie Lacjum.

W Konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze Szkół Polskich przy Ambasadzie RP z siedzibą w Rzymie i w Ostii, z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie przy polskim kościele św. Stanisława B.M. oraz inne dzieci.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać prace plastyczne lub literackie na wymienione w Regulaminie tematy.

Głównym celem Konkursu było podjęcie działań promujących Rok Janusza Korczaka wsród Polonii włoskiej:
- Przybliżenie postaci i twórczości Janusza Korczaka, wybitnego polskiego pedagoga, lekarza, publicysty, opiekuna i wychowawcy oraz prekursora ochrony praw dziecka. 
- Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i rodziców "Korczakowskich" praw dziecka, uświadomienie, że są one aktualne do dziś i zawarte w Konwencji Praw Dziecka oraz w Europejskiej Karcie Praw Dziecka w Szpitalu
- Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży
- Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności
- Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Laureaci konkursu
Ponieważ na Konkurs zostało złożonych 125 pięknych i kolorowych prac plastycznych na wyrównanym poziomie, Komisja Konkursowa, której przewodniczącą była Pani Anita Piłat - Artysta plastyk, miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zrezygnowała z przyznania I, II i III miejsca, natomiast postanowiła wprowadzić wyróżnienia  I, II i III stopnia.

Prace plastyczne
Laureat I stopnia z wyróżnieniem SSK Le Rondini:
Matteo Russo


Laureaci I stopnia:

Abundo Silvia, Bruni Matteo, Facente Alicja, Galli Thomas, Kaszkiel Tomek, Mazuchowski Patryk, Papuga Mateusz, Sulisz Martina, Szypcio Simona, Szuba Oliwia,

Laureaci II stopnia
Aiello Tomek, Antol Przemek, Kojta Federica, Komorowska Marta , Goszczynska Weronika, Grzesik Mateusz, Łuszcz Denis, Morales Gaia, Pitula Arianna, Wach Aleksandra, Tokarska  Angelika

Laureaci III stopnia

Carosella Gabriele, D'Alessio Jacopo, Flis Monika, Infantino Matteo, Judasz Kristian, Rossi Alexander, Waga Dominika, Wilimberg Wojtek


Prace literackie
Laureaci I stopnia
Orlandi Izabela Angela, Pożoga Łukasz, Trawiński Mateusz

Przepraszamy za ewentualne błędy w nazwiskach, wynikające z niewyraźnego podpisania prac konkursowych.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez: Biuro Rzecznika Praw Dziecka,  Instytut Książki,  Instytut Adama Mickiewicza, Akademia Rozwoju Wyobraźni „Buka” s.c., Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych - Polska Sekcja IBBY,  Wydawnictwo "Media Rodzina"

Zdobywcom wyróżnień serdecznie gratulujemy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie i życzymy dalszego rozwijania swoich talentów.

Iwona Bigos
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini