Szkoły wojskowe 2. Korpusu Polskiego w Materze - Nasz Swiat
04
Cz, marzec

Nasze sprawy

25 kwietnia br., staraniem działaczy Fundacji „Elisa Springer” i przy udziale władz miejscowych dokonano uroczystego odsłonięcia wystawy fotograficznej poświęconej Szkołom Wojskowym 2.Korpusu Polskiego rozlokowanym w Materze na przestrzeni 1944-46 roku.

Piękne i zabytkowe miasto Matera było w czasie ostatniej wojny siedzibą Centrum Wyszkolenia Armii 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Sam zaś rejon Apulii był w okresie lat 1944-46 bazą różnokierunkowego kształcenia żołnierzy polskiego Korpusu. W nieodległych miasteczkach Alessano, Casareno, Matino i Lecce działały średnie szkoły ogólnokształcące i zawodowe dla polskich żołnierzy, a w Trani uczyła się również nasza młodzież cywilna.
Spośród wymienionych szkół warto przypomnieć kilka nazwisk znanych ich wychowanków – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, abp. Szczepana Wesołego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego,  Artura Międzyrzeckiego, czy prof. Wojciecha Narębskiego.
Całość eksponowanego materiału archiwalnego do przygotowanej wystawy oparta została o zbiory Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie oraz o dokumenty zgromadzone przez głównego organizatora wystawy i konferencji w Materze Francesco Ambrico współpracującego ściśle w omawianej materii z prof. Wojciechem Narębskim z Krakowa, który wielce dopomógł w zebraniu i opisaniu omawianych archiwaliów.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym wspomnianej wystawie było zaproszenie do Matery czworga prelegentów z Polski i Włoch zajmujących się problematyką szkolnictwa 2. Korpusu Polskiego oraz zorganizowanie 26 kwietnia br. konferencji naukowej skierowanej głównie do młodzieży licealnej.
Spośród zaproszonych gości głos zabrali – prof. Wojciech Narębski z Krakowa, prof. Krystyna Jaworska z Turynu oraz dr Marta Herling z Neapolu.
Celem konferencji było zapoznanie młodego pokolenia Matery z mało znaną dla nich ważną kartą z historii rodzinnego miasta oraz przedstawienie zapisu wspomnień dotyczących stacjonowania polskich oddziałów. Wygłoszone referaty spotkały się z wielkim zainteresowaniem zgromadzonych, a kilku starszych mieszkańców Matery przypomniało swe wspomnienia sprzed lat dotyczące pobytu polskiego wojska.
Szczególnie emocjonalne było wystąpienie Tommaso Calculli, który podkreślił niezwykłą religijność i szlachetność żołnierzy polskich, którzy stale pomagali miejscowej ludności  w pokonaniu trudności zaopatrzeniowych, zachowując się – w odróżnieniu od przedstawicieli innych oddziałów alianckich -  nie jak okupanci lecz jak prawdziwi wyzwoliciele.
Krzysztof Piotrowski
Fot. Archiwum
prof. Wojciech Narębski i Francesco Ambrico