Polscy kombatanci wzięli udział w obchodach 68. rocznicy wyzwolenia Ankony - Nasz Swiat
20
Pn, maj

Nasze sprawy

W dniach 17-18 lipca we Włoszech odbyły się obchody 68. rocznicy wyzwolenia Ankony przez 2. Korpus Polski. W uroczystościach wzięli udział weterani walk,  córka gen. Władysława Andersa Anna Maria Costa, liczna delegacja z Polski,  przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego we Włoszech, członkowie lokalnych władz  oraz Polonia włoska.


17 lipca na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył uroczystej Mszy św. Po nabożeństwie eucharystycznym i modlitwie ekumenicznej odbył się apel poległych w asyście kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Następnie złożono wieńce i zapalono znicze na grobach pochowanych w Loreto podkomendnych gen. Andersa.

Wieńce złożyły delegacje m.in.: polskich kombatantów przybyłych głównie z Polski i Wielkiej Brytanii; Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na czele z jego kierownikiem Janem Ciechanowskim; Rady Pamięci Walki i Męczeństwa, pod przewodnictwem sekretarza ROPWiM Andrzeja Krzysztofa Kunerta;  polskiego parlamentu – reprezentowana m.in. przez Senator Barbarę Borys-Damięcką; Ambasady RP w Rzymie, na czele z Ambasadorem Wojciechem Ponikiewskim; Stowarzyszenia Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech a także delegacje włoskich władz samorządowych i środowisk polonijnych.

Po wizycie na cmentarzu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych Polakom i Włochom, zasłużonym w kultywowaniu pamięci o żołnierzach 2. Korpusu Polskiego oraz zaangażowanym w opiekę nad polskim miejscami pamięci we Włoszech.

Następnego dnia uroczystości rocznicowe były kontynuowane w Ankonie.  O godzinie 10.00 delegacje złożyły wieńce przy bramie św. Stefana, przez którą 18 lipca 1944 roku, jako pierwszy do wyzwalanego miasta wkroczył patrol Pułku Ułanów Karpackichpod dowództwem por. Tomasza Skrzyńskiego (obecnego na uroczystościach)  oraz pluton polskich commandosów ze 111. Kompanii Ochrony Mostów.

W rozmowie z dziennikarzami, przybyli z Polski kombatanci prof. Wojciech Narębski, Tomasz Skrzyński i Henryk Skrzypiński pokreślili, że bohaterami wspominanych walk są nie tylko polscy żołnierze, ale również włoscy.

Warto przypomnieć, iż w 111. Kompanii Ochrony Mostów służyli w polskich mundurach również jako szeregowi żołnierze Włosi.


Następnie w ramach uroczystości rocznicowych złożono wieńce przy pomniku ruchu oporu oraz przy pomniku poległych.


Wśród przybyłych na obchody 68. rocznicy wyzwolenia Ankony przez 2. Korpus Polski byli również polscy kombatanci z Wielkiej Brytanii, m.in. płk. Stanisław Berkieta, płk. Wiesław Wolwowicz, kpt. Stefan Mączka oraz pani Danuta Gradosielska.

Tekst: Danuta Wojtaszczyk
Zdjęcia: Krzysztof Piotrowski, Danuta Wojtaszczyk

Zamieszczoną galerię zdjęć najlepiej oglądać poprzez browser Mozilla Firefox