Koncert z okazji urodzin Ryszarda Demela - Nasz Swiat
17
N, październik

Nasze sprawy

Prof. Ryszard Demel z konsulem generalnym RP w Mediolanie - Jerzym AdamczykiemPadwa - gród Antenora - to stare i pełne historii miasto uniwersyteckie. Od 1222 roku (data założenia Uniwersytetu) kojarzy się z centrum europejskiej kultury, sztuki i nauki. Przez krużganki Ateneum przewinęły się dziesiątki tysięcy światłych i utalentowanych postaci z całej Europy, w tym wybitnych Polaków takich jak: Erazm Ciołek (1474 – 1522), Mikołaj Kopernik (1473 – 1543), JanKochanowski (1530 – 1584), Jan Zamoyski (1542 – 1605). Tak liczny ruch studencko-turystyczny był bodźcem do utworzenia w 1592 roku korporacji studentów polskich (Natio regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae), która działała w okresie największego rozkwitu uniwersytetu, będącego w XVI i XVII wieku europejskim centrum odrodzenia naukowego.

Do znanych, szanowanych i wielce zasłużonych postaci, ściśle związanych z Padwą i jej Uniwersytetem, należy również prof. Ryszard Demel - wybitny grafik, witrażysta, nauczyciel akademickii historyk sztuki. To właśnie jemu, z okazji 91 urodzin (21 grudzień 2012), w dniu 11 stycznia w Klubie Oficerskim (Pałac Zacco przy Prato della Valle) został zadedykowany specjalny koncert z udziałem znanych artystów – Krzysztofa Cwynara, Piotra Kuby Kubowicza z krakowskiej „Piwnicy pod Baranami” oraz kazachstańskiej piosenkarki Dus-Wali.
Krzysztof Cwynar, zauroczony postacią i dziełami profesora, zaśpiewał solenizantowi piosenkę, którą napisał i skomponował do niej muzykę „Witraże Demela”.
Na zakończenie uroczystości przemówił prof. Demasi, reprezentujący Burmistrza Padwy. Jego wystąpienie spowodowało burzę oklasków i wiele łez zakręciło się w oczach publiczności. Superlatywy pod adresem prof. Demela oraz Związku AIPP (jego aktywności i działalności) napełniły ogromną satysfakcją licznie zgromadzoną Polonię.
Na padewskim koncercie oprócz jubilata obecni byli: konsul generalny RP w Mediolanie – Jerzy Adamczyk, prof. Giuliano Pisani – przewodniczący Komisji Kultury i Radny Urzędu Miasta Padwy, przewodniczący Unii Stowarzyszeń Polsko-Włoskich (UAIP) – Robert Małecki, prezes Związku Polaków w Kalabrii – Katarzyna Gralińska, gen. Devis z bazy NATO z małżonką oraz goście z Polski: Wacław Kupiński - redaktor Dziennika Polskiego „Kutura”, Krystyna Styrna – Bartkowicz - Prezes Związku „Artystów Piwnicznych”.
Warto nadmienić, że 29 listopada 2012 roku Krzysztof Cwynar zorganizował w Filcharmonii Łódzkiej, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Włosko-Polskim w Padwie (AIPP), niezwykły koncert pt. „Witraże Demela”. Podczas uroczystości odbyła się również wideokonferencja z profesorem Demelem, który nie jest już w stanie podróżować. Na koncercie byli również obecni: były Konsul GeneralnyRP w Mediolanie - Adam Szymczyk z małżonką, Jan Wiktor Sienkiewicz - autor książki o profesorze „W drodze do tajemnicy światła” i siostra prof. Demela z rodziną.

Katarzyna Gralińska