Babydent – program profilaktyki stomatologicznej dla polskich dzieci i młodzieży - Nasz Swiat
21
So, kwiecień

Nasze sprawy

Dr Marta Mazur, stomatolog, od lat pracująca w jednym z najlepszych włoskich szpitali, Policlinico Gemelli w Rzymie, autorka programu Babydent.

Jestem Polką i chcę pomagać Polakom, tu na obczyźnie. Przede wszystkim pragnę być jednak lekarzem dla polskich dzieci, pragnę zaofiarować im własną pracę, ponieważ dzieci są i będą zawsze tą najdelikatniejszą częścią społeczeństwa, a ja nie potrafię się pogodzić z tym, że dzieci nie mają swobodnego dostępu do służby zdrowia. We Włoszech muszą nieraz czekać miesiącami, a nawet latami na wizytę w publicznej placówce. Często tracą prze to już stałe ząbki i wzrastają bez wiedzy o ważności higieny i prawidłowego odżywiania się dla zachowania zdrowia. Nie mogę się pogodzić z cierpieniem dziecka – mówi dr Marta Mazur, stomatolog, od lat pracująca w jednym z najlepszych włoskich szpitali, Policlinico Gemelli w Rzymie, autorka programu Babydent.

Czytaj: Marta Mazur – polska dentystka małych Polaków w Wiecznym Mieście

Babydent - Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci w wieku 6-16 przebywających  na terenie Regionu Lazio

Przedmiot programu

Przedmiotem programu jest przeprowadzenie u dzieci i młodzieży w wieku 6-16 profilaktycznych lekarskich badań stomatologicznych zapobiegania próchnicy oraz wad zgryzu oraz grupowej profilaktyki fluorkowej, połączonego z instruktażem higieny jamy ustnej i nauki racjonalnej diety.

Uzasadnienie potrzeby realizacji programu
Podstawowym schorzeniem jamy ustnej jest próchnica zębów, polegająca na progresywnym procesie demineralizacji i rozpadu tkanek twardych zęba, prowadzącym do tworzenia się ubytku.  Rozpowszechnienie się próchnicy oraz cierpienie powodowane jej powikłaniami, a także wynikające z tego straty ekonomiczne spowodowały, że próchnicę zaliczono do chorób społecznych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że proces próchnicowy najintensywniej atakuje uzębienie uczniów pomiędzy 7 a 12 rokiem życia z przyrostem zachorowań na próchnicę, wynoszącym średnio 35,2% (Szpringer – Nodzak).
Jedną z podstawowych metod zapobiegania chorobie próchnicowej jest zmniejszanie podatności zęba na wystąpienie próchnicy, co można osiągnąć przez stosowanie profilaktyki fluorkowej, w tym przez tzw. fluorkowanie kontaktowe, co powinno być połączone z nauką pielęgnacji jamy ustnej oraz kształtowaniem właściwych postaw żywieniowych.

Cel programu

3.1. Cel główny programu.
Ograniczenie występowania próchnicy i wad zgryzu wśród polskich dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Regionu Lazio (planowane jest w najbliższym czasie objęcie programem Babydent również młodych Polaków z innych regionów Włoch)

3.2. Cele szczegółowe

- Ustalenie aktualnych wskaźników intensywności próchnicy u polskich dzieci i młodzieży
- Zmniejszenie przyrostu zachorowań na próchnicę i wad zgryzu
- Zintensyfikowanie edukacji zdrowotnej w zakresie higieny jamy ustnej.
- Promowanie prawidłowych technik higieny jamy ustnej.
- Nauka racjonalnego odżywiania.

Populacja objęta programem
Programem będą objęci najpierw uczniowie w wieku 6-16  z terenu Regionu Lazio. Jak wynika z danych włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych  liczba adresatów programu wynosi obecnie 2 tys. osób.

Zakres procedur przewidzianych  w programie
- Rozpropagowanie i nagłośnienie programu, zapoznanie rodziców, dzieci oraz nauczycieli z założeniami programu. Uzyskanie zgody od rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w    programie.
- Wykonanie profilaktycznego badania stomatologicznego z ustaleniem zaleceń. Wynik badania stomatologicznego wpisywany jest do Indywidualnej Karty Profilaktycznego Badania Stomatologicznego. Jeden z dwóch egzemplarzy karty jest przekazywany rodzicom lub opiekunom prawnym badanego pacjenta.


- Zgodnie z sytuacja uzębienia, młodzi pacjenci będą skierowani na następujące zabiegi:

4.1  Stosowanie preparatów fluoru;
4.2  Lakowanie bruzd zębów trzonowych
4.3  Nauka higieny jamy ustnej i racjonalnej diety
4.4  Diagnoza i zapobieganie postawania wad zgryzu


5.      Kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń

Badania profilaktyczne oraz udzielenie zabiegów i kuracji udziela nasz Team lekarzy stomatologów specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz w dziedzinie ortodoncji z doświadczonym podejściem do najmłodszych pacjentów.

Z programu Babydent skorzystało już wielu uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz Szkoły Polskiej w Ostii. Ich opinie o projekcie realizowanym przez dr Martę Mazur przeczytacie w następnym numerze naszego pisma.

Wszyscy rodzie, którzy pragną, abyc ich dzieci skorzystały z programu profilaktyki zdrowotnej w ramach Babydent proszeni są o bezpośrednie zgłoszenie do dr Mazur: babydent(at)live.it, tel. 3468411546 w celu ustalenia daty i miejsca wizyty.

Istnieje możliwość grupowych zgłoszeń, gdyż lekarze Babydent są w stanie zorganizować w każdym tygodniu w godzinach popołudniowych (od 14 do 16) przegląd  stomatologiczny dla około 60-70 dzieci co tydzień.- Wszyscy wiemy,  jak ważne jest wyrobienie prawidłowych nawyków u naszych najmłodszych,  dlatego musimy jak najszybciej nauczyć dzieci dbać o zęby. Wbrew powszechnej opinii dbałość o zęby mleczne jest również bardzo ważna ponieważ są one słabo zmineralizowane,  a tym samym bardziej podatne na próchnicę, dlatego zapraszamy do uczestniczenia w programie juz dzieci od 6 roku życia! – zachęca do udziału w programie profilaktyki stomatologicznej dr Marta Mazur.

-  Bezpłatny przegląd stomatologiczny, pediatryczny i  ogólnorozwojowy w ramach Babydent to dobra okazja do nawiązania stałego kontaktu z naszą ekipą lekarską.  Pragnę podkreślić, że jesteśmy w stanie monitorować zdrowie polskich dzieci  podczas całego okresu rozwoju i jesteśmy do całkowitej dyspozycji rodzin, dzieci i nauczycieli. Odpowiemy na każde pytanie podczas osobistego spotkania, ale także telefonicznie i poprzez e-mail –  dodaje.

Danuta Wojtaszczyk