ABC bezpieczeństwa w miejscu pracy - Nasz Swiat
04
Cz, marzec

Nasze sprawy

Inail, Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy wydał broszurę informacyjną, przygotowaną z myślą o pracownikach zagranicznych i ich rodzinach.
Napisana jest prostym i zrozumiałym językiem i ma na celu zmniejszenie wypadków, ochronę pracowników wykonujących niebezpieczne zajęcia, ułatwienie ponownej reintegracji poszkodowanych w świecie pracy.
Inail promuje w całych Włoszech kulturę bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, jest otwarty dla wszystkich pracowników, a w szczególności dla pracowników zagranicznych, będących słabszym ogniwem, ponieważ często zatrudnieni bez odpowiedniego przeszkolenia, a przez to narażeni bardziej na utratę zdrowia lub życia w miejscu pracy.
Dobrym przykładem drogi podjętej przez Inail jest publikacja broszury Cudzoziemiec, nie obcy – ABC bezpieczeństwa w miejscu pracy, którą powstała w odpowiedzi na potrzebę otwarcia się na grupy imigrantów narażonych o wiele częściej na wypadki.
Grafika, kolory oraz obrazy, reprezentujące codzienne sytuacje w pracy, stały się kanałem do dialogu i przemyślenia.
Znaki bezpieczeństwa stanowią podstawowy przewodnik.
Broszura informuje o tym, co zrobić zaraz po wypadku, do kogo się zgłosić i dostarcza informacji na temat siedzib Inail w całym kraju.
„Cudzoziemiec nie obcy - ABC bezpieczeństwa w miejscu pracy” przygotowana została w języku włoskim i 10 innych językach: ukraińskim, rumuńskim, albańskim, polskim, brazylijsko-portugalskim, tagalog, arabskim, hiszpańskim, angielskim i francuskim.
Wersje językowe dostępne są:
• na stronie www.inail.it. W sekcji Pubblicazione e Riviste >Novità Editoriali
• na stronie www.stranieriinitalia.it gdzie, do końca czerwca, klikając na banner, można wydrukować broszurę ze strony www.inail.it
Więcej informacji na temat Inail można otrzymać dzwoniąc pod bezpłatny numer 803.164.