Polska gospodarka rośnie - Nasz Swiat
14
Śr, kwiecień

Świat

Rzym – 6 grudnia 2010 - Komunikat GUS z końca listopada informujący o tym, że wzrost PKB w III kwartale wyniósł 4,2% w odniesieniu do roku ubiegłego zaskoczył analityków. Prognozy określały ten wzrost na poziomie nie wiele pond 3,5%.

Osiągnięte tempo rozwoju jest najwyższe od dwóch lat, czyli od wybuch światowego kryzysu gospodarczego. Głównym czynnikiem wzrostu naszego PKB jest konsumpcja prywatna, która wzrosła o 3,5%. To świadczy o stabilności rynku pracy w Polsce co sprawia, że obywatele są skłonni wydawać pieniądz, a nie ciułać na „czarną godzinę”. Drugim czynnikiem kreującym nasz wzrost gospodarczy była konsumpcja publiczna, która wzrosła o 4,3%. Konsumpcja publiczne to wydatki między innymi szkół, szpitali itp., ale w tym przypadku znaczny był wkład budżetu państwa w infrastrukturę. O 6,6% więcej niż przed rokiem przedsiębiorstwa wydały na odbudowę zapasów, co oznacza wzrostowy trend w produkcji.

Rezerwy w dalszym wzroście tempa rozwoju gospodarczego Polski stanowią inwestycje. Po odbudowaniu zapasów przedsiębiorstwa powinny zacząć inwestycje w technikę i technologię.(dw)