Podatki w Unii Europejskiej - Nasz Swiat
24
N, wrzesień

Świat

Stawki podatku dochodowego od przedsiębiorstw (CIT) mają różną wysokość w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Najwyższe podatki płacą firmy: na Malcie – 35%; w Belgii – 33,99%; we Francji -33,33%; Włoszech - 31,4%; Hiszpanii – 30%; Niemczech – 29,5%; Luksemburgu – 28,59%; Portugalii – 27,5%; Szwecji 26,3% i Finlandii – 26%.

Przedsiębiorstwa w: Austrii, Danii, Grecji i Holandii odprowadzają podatek w wysokości 25%. W Czechach i Estonii - 21%, a w Słowenii i Wielkiej Brytanii – 20%. W Polsce i na Słowacji obowiązuje stawka 19% podatku CIT, w Rumunii- 16%, a na Litwie i Łotwie - 15%. Najniższe obciążenia podatkowe mają firmy w: Irlandii – 12,5%; w Bułgarii na Cyprze i Węgrzech – 10%.

Od 2011 roku Kanclerz  Niemiec Angela Merkel bardzo aktywnie dąży do ujednolicenia systemu opodatkowania przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. W tych zabiegach wspiera panią kanclerz Prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Stanowczy sprzeciw tej koncepcji wyraża Wielka Brytania, również pomysłowi Berlina i Paryża sprzeciwiają się pozostałe kraje Wspólnoty.

 

Komisja Europejska pod naciskami Merkel i Sarkozy’ego opowiada się za konsolidacją podatków w sferze bazy podatkowej, czyli jednolitej metody wyliczania zysku przedsiębiorstwa (podstawy opodatkowania), natomiast nie przychyla się do jednolitej stawki podatku CIT.
Relacje Niemiec i Francji cechują pewne osobliwości. Kraje te rozpoczęły integrację gospodarczą w 1952 roku w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W roku 1958 współdziałanie to pogłębiły tworząc Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Dopiero 22 stycznia 1963 roku podpisały Traktat Elizejski stanowiący prawne pojednanie obu narodów.

Na jubileusz 50-ciolecia traktatu elizejskiego Berlin i Paryż podpisały umowę o ujednoliceniu systemów podatkowych. Od 23 stycznia 2013 roku w obu krajach przedsiębiorstwa będą płacić tę samą wynoszącą 29,5% stawkę podatku CIT. To rozwiązanie jest bardzo korzystne dla Francji, gdyż zmniejszenie obciążeń finansowych firm pozwoli krajowi uniknąć konieczności przeprowadzenia bolesnych reform budżetowych.

Gdyby stawka niemiecka CIT miała obowiązywać w całej Unii Europejskiej to w 22 krajach obciążenia podatkowe przedsiębiorstw znacznie by wzrosły, a to negatywnie wpłynęłoby na konkurencyjność ich gospodarek. Wdrożenie jednolitego w skali Wspólnoty systemu podatkowego wymaga zgody wszystkich członków Unii Europejskiej, a tak zgoda obecnie jest niemożliwa.

(wda)