Fundusze unijne – kto z nich korzysta? - Nasz Swiat
14
Śr, kwiecień

Świat

Na koniec listopada 2010 roku średnie w skali Wspólnoty wykorzystanie funduszy strukturalnych  na lata 2007 – 2013 wyniosło zaledwie 11,1%.

Najwięcej bo 23,7% unijnych środków wykorzystał Estonia. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Litwa – 22,2%, Irlandia – 21,8% i Austria 20,1%.

Najmniej z unijnej kasy pobrały: Włochy – 6,4%, Malta – 6,1%, Bułgaria – 5,0% i Rumunia – 2,9%.

Polska z wykorzystaniem środków w wysokości 11,9% klasyfikuje się w środku stawki. Więcej od nas środków finansowych pobrali między innymi: Niemcy – 16,8%, Francuzi – 13,4% i Brytyjczycy – 12,8%.

Problem z wykorzystaniem unijnych funduszy polega na tym, że kraje chcący z nich korzystać muszą współfinansować przedsięwzięcia, dla których chcą unijnego wsparcia.

Polska w 2010 roku wykorzystał unijną pomoc w kwocie o 4 mld złotych większą niż planowała. Oznacza to że wpływy do budżetu państwa będą o 4 mld wyższe od planowanych, a to zmniejsza tzw. dziurę budżetową.
Środki unijne były w Polsce bardzo pomocne biedniejszym regionom. Gdy w kraju bezrobocie wzrosło o 0,4% to np. w powiecie gołdapskim zmalało o 3,3%. W powiecie kwidzyńskim na aktywizację zawodową w roku 2010 wydano 17 mln złotych, gdy 2009 wydano 10 mln. To sprawiło, że bezrobocie w tym powiecie spadło o 2,8%. Podobnie dobre efekty uzyskały powiaty: łebski, gdzie bezrobocie spadło o 2,9% i bartoszycki z 2,7% spadkiem bezrobocia.

Warto wyasygnować z własnego budżetu pewne środki, by dla realizacji ważnego społecznego celu otrzymać wielokrotnie większe finansowe wsparcie z UE.

D.W.