Usugi dla cudzoziemcow - Nasz Swiat
04
So, grudzień

Nauka języka
Kursy języka włoskiego – od poziomu podstawowego do zaawansowanego

Wychowanie obywatelskie
Kursy, spotkania i inne inicjatywy dotyczące podstawowych praw wynikających z włoskiej konstytucji oraz na temat funkcjonowania państwa i obowiązujących we Włoszech przepisów

Integracja w środowisku szkolnym
Inicjatywy w szkołach i poza nimi mające na celu integrację włoskich dzieci i młodzieży i cudzoziemców.

Mediacja interkulturowa
Mediatorzy kulturowi w szkołach, urzędach, pośredniczenie w tłumaczeniach

 

Poszukiwanie pracy
Pomoc i poradnictwo dla poszukujących pracy

Szkolenia
Kursy zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje

Spotkanie- propozycja- zapytanie
Spotkania przedsiębiorców, pracowników i ich rodzin

Usługi dla osób fizycznych
Opiekunki, pomoce domowe, pielęgniarki i wolontariusze

Pomoc dla bezrobotnych
Pomoc dla osób, które straciły pracę i poszukują nowego zatrudnienia

Zakładanie firmy
Kursy, poradnictwo i dofinansowania dla osób, które pragną założyć własną działalność gospodarczą

Mediacja interkulturowa
Mediatorzy kulturowi w urzędach w danym regionie

Inicjatywy szczegółowe

Inicjatywy zagraniczne
Kursy zawodowe, konkursy i inne formy zatrudniania za granicą w celu wykonywania pracy we Włoszech

Praca dodatkowa/dorywcza we Włoszech

Wsparcie finansowe

Informacja i pomoc w uzyskaniu pożyczki, minikredytu lub dofinasowania