Darowizna samochodu: jakie formalności trzeba załatwić - Nasz Swiat
24
N, wrzesień

Poradniki

W Polsce umowę darowizny samochodu najłatwiej sporządzić w formie pisemnej. Warto pamiętać, iż w stosunkach rodzinnych to właśnie darowizna jest najpopularniejszą formą przeniesienia własności. W taki sposób rodzice lub dziadkowie mogą przekazać dzieciom lub wnukom między innymi samochód. Nie znaczy to, że nie ma możliwości dokonania darowizny na rzecz osób trzecich - obcych.

Czym jest darowizna?
Darowizna jest umową na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak jasno z tego wynika nie ma tu żadnych ograniczeń, ani co do przedmiotu darowizny, ani też co do osób które mają być obdarowane.

 

Kodeks cywilny co do zasady przyjmuje, iż oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże, jak to w polskim prawie ma miejsce istnieje wyjątek od tej zasady dotyczący właśnie ruchomości (w tym również samochodu), a mianowicie umowa darowizny i tak będzie ważna, pomimo nie zachowania formy aktu notarialnego, pod warunkiem że przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Za przykład niech posłuży sytuacja:
Dziadek obiecał wnukowi podarować swój samochód. Dziadek chcąc, żeby wnuczek poczuł się faktycznym właścicielem sporządził umowę którą razem z wnukiem podpisali bez udziału notariusza. Następnie dziadek wydał wnukowi samochód – i właśnie ten fakt wydania samochodu świadczy o tym, że ta umowa jest ważna.

Jaki podatek?
Na początku wspomniałem o tym, że ta forma przenoszenia własności jest najpopularniejsza w stosunkach rodzinnych nie bez przyczyny. Ma to znaczenie dla kwestii podatkowych. Umowa darowizny, niezależnie od jej formy jest co do zasady opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Zawarcie tego rodzaju umowy w formie aktu notarialnego powoduje, że podatek obliczy i pobierze a następnie odprowadzi w naszym imieniu notariusz. W innych przypadkach to obdarowany musi samodzielnie obliczyć należny podatek i złożyć stosowne zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym.

Podatku nie zapłacą osoby z najbliższej rodziny darczyńcy z uwagi na fakt że są całkowicie zwolnione od podatku od spadku i darowizn, pod warunkiem że w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (dokonania darowizny) zgłoszą nabycie własności samochodu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeżeli tego nie zrobią będą się musiały rozliczyć na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej, dla której kwota wolna od podatku to 9.637,- zł. Co oznacza, iż pomimo nie złożenia zgłoszenia nabycia własności samochodu w przypadku kiedy jego wartość nie przekracza powyższej kwoty i tak jako obdarowany nie zapłacimy podatku od spadków i darowizn. Niestety w przypadku kiedy wartość samochodu przekroczy kwotę wolną to ten podatek będziemy musieli już zapłacić.

Osobami z najbliższej rodziny są: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, oraz ojczym i macocha.

W przypadku dalszych krewnych i pozostałych osób dokonanie darowizny wiązać się będzie zawsze z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, która dla: bratanków, siostrzeńców ich dzieci oraz wnuków, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków i małżonków innych zstępnych jest równa 7.276,- zł., natomiast dla pozostałych 4.902,- zł. i tylko samochody, których wartość przekracza te kwoty dla odpowiednich grup będą objęte podatkiem i koniecznością zgłoszenia nabycia w drodze darowizny.

W jaki sposób darować samochód?
Podsumowując, w jaki sposób dokonać darowizny samochodu – najprostszym sposobem jest dokonanie tego w formie pisemnej kiedy podpisujemy jako darczyńca i obdarowany umowę darowizny samochodu. Należy pamiętać jednak o obowiązkach wynikających z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Sebastian Wybranowski
Źródło: www.prawowieszjak.pl