Poradniki - Nasz Swiat
21
So, październik

Chciałabym się dowiedzieć, czy i na jakich zasadach osoby zatrudnione jako colf, badanti, czy baby sitter mają prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?

Pracownicy zatrudnieni jako pomoce domowe mają prawo do korzystania z różnego rodzaju świadczeń wypłacanych przez INPS. Składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane do włoskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprawniają pracowników do ubiegania się o wypłacanie świadczeń, ale pod warunkiem, że spełnią oni wszystkie warunki przewidziane przez prawo.

Ww. pracownicy mają prawo do ubiegania się m.in.: o zasiłek rodzinny, dla bezrobotnych, macierzyński. Warto pamiętać, że mają oni także dostęp do wszystkich świadczeń emerytalnych: zasiłek dla niepełnosprawnych, renta, emerytura, renta rodzinna.

Kto może ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych?

O przyznanie zasiłku dla bezrobotnych mogą ubiegać się pracownicy, którzy stracili zatrudnienie z nie swojej winy lub zwolnili się z powodu tzw. giusta causa, czyli z ważnych powodów (mowa tu o pracownikach, którzy zwolnili się np. z powodu nie otrzymywania wynagrodzenia). W przypadku, gdy osoba zatrudniona w charakterze pomocy domowej złoży sama wypowiedzenie, nie ma prawa do ww. zasiłku.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest zgłoszenie się w Centro per Impiego (Agencji Zatrudnienia), w celu podpisania deklaracji o tzw. natychmiastowej dostępności (DID). Jest to zaświadczenie o gotowości do podjęcia innego zatrudnienia, po podpisaniu którego otrzymamy status bezrobotnego.

Oprócz podpisania DID należy sprawdzić ilość wpłaconych składek do INPS. W tym celu można udać się do Patronati lub bezpośrednio zweryfikować sytuację na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.inps.it) w sekcji „estratto conto contributivo”. Warto pamiętać, że aby móc zweryfikować ww. dane należy posiadać PIN, czyli osobisty kod dostępu, o którego przyznanie można ubiegać się na stronie internetowej INPS.

Aby móc ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, pracownik musi mieć opłacone składki przez co najmniej 13 tygodni, w przeciągu ostatnich 4 lat pracy. Ponadto, wnioskujący będzie musiał udokumentować przepracowanie minimum 30 dni w przeciągu ostatnich 12 miesięcy (poprzedzających bezrobocie).

Po spełnieniu ww. wymogów pracownik ma prawo do otrzymania, obowiązującego od 1 maja 2015 roku zasiłku dla bezrobotnych NASPI.

Sposoby składania wniosku o NASPI

Wnioski o przyznanie zasiłku można złożyć w wieloraki sposób:

- na stronie internetowej INPS, ale tylko pod warunkiem posiadania kodu dostępu PIN;

- za pośrednictwem tzw. Patronati, gdzie bezpłatnie pomogą wypełnić wniosek i przesłać go do INPSu;

- dzwoniąc na infolinię INPS - 803 164 (bezpłatnie z telefonów stacjonarnych) oraz na numer 06 164 164 (numer Contact Center INPS-INAIL dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych. Koszt rozmowy zgodny z planem taryfowym operatora wnioskodawcy). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

Aby skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych, pracownik musi złożyć wniosek o jego przyznanie w przeciągu 68 dni od momentu utraty pracy. Złożenie wniosku po tym terminie wyklucza automatycznie prawo do jego przyznania.

Avv. Mascia Salvatore

Tłum. Anna Malczewska

Masz problem z zasiłkiem dla bezrobotnych? Wejdź na naszą siostrzaną platformę internetową Migreat i zadaj naszym ekspertom ds. imigracji wszystkie pytania, na które nie udało ci się znaleźć odpowiedzi.

Moja umowa o pracę kończy się w połowie maja i dowiedziałem się, że nie zostanie ona ponownie odnowiona. W czasie, kiedy będę poszukiwać nowej pracy, mogę starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych?

 

Od 1 maja 2015 r. każdy pracownik najemny, który straci pracę nie z własnej winy będzie mógł starać się o przyznanie nowego zasiłku dla bezrobotnych NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Prawo to zostało przewidziane przez nową ustawę ramową Jobs Act.

O NASPI mogą starać się także pracownicy, którzy zwolnili się z pracy z ważnych powodów (giusta causa). Do zasiłku nie mają prawa pracownicy zatrudnieni w rolnictwie oraz administracji publicznej.

Nowym zasiłkiem będzie zarządzać Agenzia Unica del Lavoro poprzez Centri per l’Impiego natomiast INPS będzie zajmował się, po rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą telematyczną, wypłatą. Ważne jest, by osoba bezrobotna podpisała deklarację natychmiastowej gotowości do podjęcia kolejnego zatrudnienia (c.d. DID) w Centri per l’Impiego.

 

Komu przysługiwać będzie NASPI?

Aby móc skorzystać z NASPI, trzeba będzie  spełnić odpowiednie warunki. Jednym z nich jest posiadanie opłaconych w przeciągu ostatnich czterech lat 13 tygodni składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, wnioskujący będzie musiał udokumentować przepracowanie minimum 30 dni w przeciągu ostatnich 12 miesięcy (poprzedzających bezrobocie).

Należy jednak pamiętać, że do obliczenia zasiłku nie będzie mógł zostać wliczony okres zatrudnienie, za który nie otrzymaliśmy wynagrodzenia.

 

Okres pobierania NASPI

Zasiłek wypłacany będzie przez maksymalnie połowę tygodni opłaconych składek w przeciągu ostatnich czterech lat. Ustawa przewiduje, że maksymalny okres to 24 miesiące, w przypadku, gdy pracownik przepracował bez przerwy ostatnie 4 lata.

 

Kiedy złożyć wniosek i jaka będzie jego wysokość?

Wniosek o przyznanie NASPI należy złożyć w przeciągu 68 dni od wygaśnięcia stosunku pracy i może ona zostać wypłacany miesięcznie lub jednorazowo, jeśli osoab bezrobotna zadecyduje przeznaczyć go na samozatrudnienie.

Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 1300 euro i zaczynając od czwartego miesiąca wypłaty NASPI będzie zmniejszany progresywnie o 3% miesięcznie.

 

UWAGA!

Podczas pobierania nowego zasiłku będzie można pracować, spełniając kilka warunków:

- w przypadku pracy najemnej, dochód nie może przekroczyć € 8.145 brutto rocznie. W tym przypadku należy powiadomić INPS w momencie podjęcia nowego zatrudnienia. Zasiek zostanie zmniejszony o 80%.

- w przypadku, gdy pracownik zostanie zatrudniony na okres maksymalnie 6 miesięcy, a jego zarobki przekroczą kwotę € 8.145 brutto rocznie, zasiłek zostanie zawieszony na okres trwania umowy.

- w przypadku, gdy bezrobotny rozpocznie pracę na zasadzie samozatrudnienia lub paranajemnej (parasubordinato), będzie mógł pobierać zasiłek jeżeli jego dochód roczny nie przekroczy kwoty €4.800 brutt.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

opr. A.M.

Masz problem z legalizacją pobytu? Wejdź na naszą siostrzaną platformę internetową Migreat i zadaj naszym ekspertom ds. imigracji wszystkie pytania, na które nie udało ci się znaleźć odpowiedzi.