Obywatelstwo włoskie. Jakie dokumenty mogę przedstawić, aby wykazać moje dochody? - Nasz Swiat
19
Pn, październik

Colf i badanti

Pracuję jako pomoc domowa i staram się o otrzymanie obywatelstwa włoskiego. Niestety nie posiadam żadnego zaświadczenia o zarobkach CUD, dlatego też nie wiem jaki dokument, potwierdzający moje dochody, mogłabym dołączyć do wniosku o obywatelstwo włoskie.

W momencie złożenia wniosku o naturalizację, czyli ze względu na legalny pobyt we Włoszech, zgodnie z art. 9 ustawy nr . 91/92, musi udokumentować posiadanie minimalnego dochodu przez ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku.

Wysokość dochodu rocznego, pozwalającego na złożenie ww. Wniosku nie może być niższe niż 8500 euro na osobę. Jeżeli wnioskodawca nie posiada wystarczającego dochodu, do rozpatrzenia wniosku może zostać wzięty dochód całej rodziny.

Pracownicy zatrudnieni w charakterze pomocy domowych mogą spełnić ten wymóg, przedstawiając wyciąg wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wyciąg ten wykaże wszystkie składki wpłacone na rzecz pracownika.

Wyciąg można uzyskać wchodząc na stronę internetową INPS (sekcja Usługi dla obywateli) lub dzwoniąc pod bezpłatną infolinię INPS (dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych: 803164, a dla dzwoniących z telefonów komórkowych: 06164164). O wyciąg można także poprosić, zwracając się do tzw. Patronati.

D.ssa Maria Elena Arguello