Do 10 lipca należy wpłacić składki na ubezpieczenie społeczne - Nasz Swiat
07
Wt, grudzień

Colf i badanti

Do 10 lipca pracodawcy muszą wpłacić drugą ratę za 2015 rok. Dowiedz się jak obliczyć stawki.

Do 10 lipca należy wpłacić ratę składek na ubezpieczenie społeczne za drugi kwartał 2015 roku (kwiecień, maj, czerwiec).
Należy pamiętać, że składki wpłacane są przez pracodawcę, który odlicza od wynagrodzenia pracownika kwotę, którą wpłaca osoba zatrudniona.
Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo obliczana jest ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa. Nowe stawki obowiązują przez cały 2015 rok.

Uwaga!
Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale (kod F2), czyli na ubezpieczenie Cas.sa Colf.
Wysokość dodatkowej składki w 2015 roku dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wysokości wynagrodzenia i godzin pracy wynosi 0,003€ (z czego 0,001€ opłacana jest pracowanika) za każdą roboczogodzinę.

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (do 24 godzin tygodniowo):
- wynagrodzenie godzinne do 7,88€: wysokość składki wynosi 1,39€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,40€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 7,88€ i do 9,59€: 1,57€ bez CUAF (z czego 0,39€ wpłaca pracownik) i 1,58€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 9,59€: 1,91€ z CUAF (z czego 0,48€ wpłaca pracownik) i 1,93€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,01€ z CUAF (z czego 0,25€ wpłaca pracownik) i 1,02€ bez CUAF.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony:
- wynagrodzenie godzinne do 7,88€: wysokość składki wynosi 1,49€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,50€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 7,88€ i do 9,59€: 1,68€ bez CUAF (z czego 0,39€ wpłaca pracownik) i 1,69€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 9,59€: 2,05€ z CUAF (z czego 0,48€ wpłaca pracownik) i 2,06€ bez CUAF
W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,08€ z CUAF (z czego 0,25€ wpłaca pracownik) i 1,09€ bez CUAF.

Składka CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) nie obowiązuje tylko w przypadku, kiedy stosunek pracy zawarty jest pomiędzy małżonkami (pod warunkiem że małżonek-pracodawca posiada zasiłek pielęgnacyjny/ indennità di accompagnamento) i pomiędzy krewnymi i powinowatymi do trzeciego stopnia, zamieszkającymi wspólnie  zgodnie z zakresem określonym w art. 1 rozporządzenia prezydenta republiki z 31 grudnia 1971, nr 1403 (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
Stranieri in Italia Należną sumę można wpłacić poprzez internet, wchodząc na stronę www.inps.it, w tabaccaio oraz na poczcie, używając blankietów przesłanych do wszystkich pracodawców zatrudniających colf, badanti i babysitter przez INPS. Kto nie otrzymał do tej pory blankietów, może odebrać osobiście w biurze INPS lub poprosić o ich przysłanie dzwoniąc pod numer 803164.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo są obliczane ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

Stranieri in Italia