Colf i badanti: składki na 2016 rok - Nasz Swiat
08
Śr, grudzień

Colf i badanti

Wysokość stawek na ubezpieczenie społeczne (contributi) w 2016 roku.

 


W roku bieżącym składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunek i pomocy domowych  zmieniły się. Obowiązywać więc będą stawki z 2015 roku. Brak zmian jest konsekwencją kryzysu gospodarczego. W związku z tym, że ceny nie wzrosły, a co za tym idzie koszty utrzymania, które są głównym parametrem branym pod uwagę przy rewaloryzacji wysokości składek przez INPS, w roku bieżącym obowiązywać będą stawki z 2015 roku.

Warto przypomnieć, że składki wpłacane są przez pracodawcę, który odlicza od wynagrodzenia pracownika kwotę, którą wpłaca osoba zatrudniona.

Stawki potrzebne będą do obliczenia wysokości składek już za pierwszy kwartał 2016 roku, płatnej do 11 kwietnia br. Oprócz tego będą brane pod uwagę w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo obliczana jest ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa. Nowe stawki obowiązują przez cały 2016 rok.

Uwaga!
Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale (kod F2), czyli na ubezpieczenie Cas.sa Colf. Wysokość dodatkowej składki w 2016 roku dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wysokości wynagrodzenia i godzin pracy wynosi 0,003€ ( z czego 0,001€ opłacana jest pracowanika) za każdą roboczogodzinę.

 

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (do 24 godzin tygodniowo):
- wynagrodzenie godzinne do 7,88€: wysokość składki wynosi 1,39€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,40€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 7,88€ i do 9,59€: 1,57€ bez CUAF (z czego 0,39€ wpłaca pracownik) i 1,58€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 9,59€: 1,91€ z CUAF (z czego 0,48€ wpłaca pracownik) i 1,93€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,01€ z CUAF (z czego 0,25€ wpłaca pracownik) i 1,02€ bez CUAF.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony:
- wynagrodzenie godzinne do 7,88€: wysokość składki wynosi 1,49€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,50€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 7,88€ i do 9,59€: 1,68€ bez CUAF (z czego 0,39€ wpłaca pracownik) i 1,69€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 9,59€: 2,05€ z CUAF (z czego 0,48€ wpłaca pracownik) i 2,06€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,08€ z CUAF (z czego 0,25€ wpłaca pracownik) i 1,09€ bez CUAF.

Składka CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) nie obowiązuje tylko w przypadku, kiedy stosunek pracy zawarty jest pomiędzy małżonkami (pod warunkiem że małżonek-pracodawca posiada zasiłek pielęgnacyjny/ indennità di accompagnamento) i pomiędzy krewnymi i powinowatymi do trzeciego stopnia, zamieszkającymi wspólnie zgodnie z zakresem określonym w art. 1 rozporządzenia prezydenta republiki z 31 grudnia 1971, nr 1403 (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

A.M.
Źródło: Stranieri in Italia