Colf, badanti i baby sitter: Uwaga istnieje drugi zbiorowy kontrakt pracy - Nasz Swiat
19
Pn, październik

Colf i badanti

We Włoszech warunki zatrudnienia w pewnych sektorach gospodarki są regulowane przez CCNL (Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro), czyli zbiorowe kontrakty pracy.

Również ogólne warunki pracy, urlopu i  wynagrodzenia dla pomocy domowych, opiekunek i baby sitter jest regulowana przez CCNL.  Nie wszyscy jednak pracodawcy i pracownicy wiedzą, że takich zbiorowych kontraktów pracy  może być więcej, niż jeden dla danej kategorii zawodowej.

Najpopularniejszym zbiorowym kontraktem pracy dla osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych jest  CCNL (Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro) ustalony przez trzy największe  związki zawodowe we Włoszech Cgil, Cisl i Uil (jego nowelizowana wersja weszła w życie na początku lata).

1 lipca br. wszedł jednak w życie jeszcze jeden CCNL dla colf, badanti i baby sitter.  Warunki w nim zawarte ustalone zostały przez związki zawodowe Confimea,  Federterziario parcodawców oraz oddziału Ugl reprezentującego pracodawców.

Kto decyduje o tym, na podstawie, którego kontraktu zbiorowego ma zostać sporządzona umowę o pracę danego pracownika?

Osoba zatrudniająca colf, badante i baby sitter  sama decyduje o tym, na podstawie którego z CCNL zawrzeć stosunek pracy.

Jakie są różnice w ww. zbiorowych kontraktach pracy?

Oba CCNL dla osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych regulują wszystkie podstawowe zasady w stosunku pracy: wysokość wynagrodzenia, czas pracy, urlop, zwolnienie. Różnią się jednak one pod względem podziału na kategorie pracownicze,  od których uzależnionych jest wysokość pensji, warunkami awansu zawodowego i sposobem wypłacania 13. pensji (np. w ratach).
Oba kontrakty są dostępne w internecie.

Przydatne linki:
IL TESTO SU COLFEBADANTIONLINE.IT
Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari (Colf e Badanti). CONFIMEA, FEDERTERZIARIO, UGL.

oprac. Danuta Wojtaszczyk

na podst. Stranieri in Italia