Cas.sa.colf, czyli dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla colf, badanti i baby sitter - Nasz Swiat
19
Pn, październik

Colf i badanti

Ubezpieczenie Cas.sa.colf zapewnia zwrot kosztów hospitalizacji, rekonwalescencji i porodów.

Cas.sa.colf (cassa di assistenza sanitaria integrativa), czyli dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w charakterze colf, badanti i baby sitter zaczęło działać od 1 lipca 2010 r.
Zapewnia ono dzienne diety za hospitalizację, rekonwalescencję, poród, zwrot kosztów za tzw. „ticket”, czyli opłat za niektóre wizyty specjalistyczne wykonanywane w SSN (Servizio sanitario nazionale). Pracodawcy natomiast  mogą skorzystać z ubezpieczenia od wypadku przy pracy pracowników, łącznie z tymi, które przydarzą się im w drodze do lub z pracy.

“Członkostwo jest automatyczne, Cas.sa.colf finansowane jest ze składek, wpłacanych kwartalnie, zgodnie ze zbiorczym kontraktem narodowym pomocy domowych. Dzięki temu wzrośnie ochrona zarówno pracowników, jaki i rodzin zatrudniających pomoce domowe” tłumaczy Rosetta Raso, sekretarz związku zawodowego Fisascat Cisl.

Na dodatkowe ubezpieczenie przeznacza się 0,03 euro za każdą roboczogodzinę. 0,01 euro wpłacane jest przez pracownika, 0,02 euro natomiast przez pracodawcę. Kwota ta może wydawać się niska, ale wystarczy ona na opłacenie 20 euro za każdy dzień spędzony w szpitalu przez pracownika, oprócz chorobowego, wypłacanego przez pracodawcę. Pracodawca natomiast dzięki niemu ubezpieczony od wypadków pracownika do sumy 50 tys. euro.

“O diety i zwroty kosztów – dodaje Raso – będzie można prosić, wypełniając formularze, także z pomocą tzw. patronati. Cas.sa.colf jest dużym osiągnięciem, ponieważ colf i badanti zatrudnione we Włoszech to w większości cudzoziemki, a zatem osoby słabsze”.

Sposób płatności nie należy do najłatwiejszych. Na blankietach, na których opłacane są kwartalne składki, należy wpisać w rubryce „C.ORG” kod „F2”, natomiast w rubryce „importo” należy wpisać sumę za wszystkie roboczogodziny przepracowane w czasie kwartału.

Elvio Pasca
www.stranieriinitalia.it