Bonus w wysokości 640 euro dla colf, badanti i babysitter - Nasz Swiat
05
N, lipiec

Colf i badanti

Nadszedł czas wypłaty bonusa Irpef za 2014 rok. Oto komu on przysługuje i jak zostaje wypłacony.

Rzym – 29 kwietnia 2015 r. – Opiekunki, pomoce domowe i nianie pracujące we Włoszech wreszcie będą mogły otrzymać bonus Irpef za 2014 rok, czyli premii z podatku dochodowego, której wysokość może wynieść nawet 640 euro. Premia ta jest wynikiem obniżenia w ubiegłym roku przez rząd podatków od pracy.

Pracownicy najemni otrzymali  bonus Irpef już w minionym czasie,  wraz z comiesięcznym wynagrodzeniem. Stało się tak, gdyż  ich pracodawcy,  jako płatnicy podatków (sostituti d’imposta)  zatrzymują część  wynagrodzenia na poczet podatków.

W przypadku osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych problem polega na tym, że ich pracodawcy nie są przedsiębiorstwami. Dlatego też opiekunki, pomoce domowe i nianie mogą otrzymać premię dopiero w momencie składania rocznej deklaracji podatkowej (dichiarazione dei redditi).

W najbliższych tygodniach osoby pracujące w gospodarstwach domowych wypełnią formularz 730 (z pomocą księgowego lub biura CAF), aby rozliczyć się z fiskusem za 2014 rok.  Do sporządzenia deklaracji podatkowej potrzebne będą zaświadczenia o zarobkach, to jest certificazioni dei compensi, wystawione przez pracodawców (wydanie dokumentu jest obowiązkowe).

Komu przysługuje bonus Irpef za 2104 rok?

Premia przysługuje wszystkim osobom, które osiągnęły w przeciągu 2014 roku dochody przekraczające 8 tysięcy euro, ale niższe niż 26 tysięcy euro.

Maksymalna wartość premii wynosi  640 euro (80 euro na miesiąc od maja do grudnia 2014 roku), jeśli roczny dochód nie przekracza 24 tysięcy euro. Kwota ta zostaje zmieszona lub całkowicie wyzerowana w przypadku osób, których roczny dochód wyniósł od 24 do 26 tysięcy euro.

Jak zostaje wypłacona premia?

Przypomnijmy, że bonus Irpef, to zniżka na podatek dochodowy. Zatem jeśli pracownik spełnia ww. warunki, należna mu kwota 640 euro zostanie odliczona od podatku, który powinien zapłacić za ubiegły rok. Wszelkie nadpłaty podatku zostaną mu zwrócone przez Agenzia delle Entrate przelewem na konto bankowe lub w formie wypłaty  gotówkowej, którą odbiera się na poczcie.

“Wiele opiekunek i pomocy domowych nie wie, że mają prawą otrzymać premię od państwa. Ważne jest zatem, aby informować je o tej możliwości oraz przypomnieć im, iż aby otrzymać bonus  muszą złożyć roczną deklarację podatkową”- wyjaśnia serwisowi Colfebadantonline.it , Raffaella Maioni, kierownik Acli Colf. 

Jak często bywa, prawa opiekunek i pomocy domowych często pozostają tylko martwym zapisem na papierze. „Wiele osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych nie będzie mogła skorzystać bonusa Irpef, gdyż ich roczny dochód nie przekracza 8 tysięcy euro.  Ale czy przypadkiem mają tak niskie dochody, gdyż na papierze pracują tylko kilka godzin w tygodniu, a rzeczywistość jest zupełnie inna? To kolejny dowód na  to, że niezwykle ważna jest kultura legalnej pracy w sektorze prac domowych”.

Colfebadantionline.it